Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 6316 razy

Jak znaleźć partnerów?

Połączenie sił z innymi przedsiębiorstwami może okazać się skuteczną strategią dla firm pragnących wyjść poza rynek krajowy i rozszerzyć działalność na inne kraje UE.

Współpraca może przybrać różne formy - umów produkcyjnych, spółek joint venture, franszyzy, transferu technologii oraz wspólnych projektów badawczych.

Przedsiębiorstwa mogą również stwierdzić, że zlecenie sprzedaży produktów pośrednikom z innych krajów wiąże się z oszczędnością czasu i pieniędzy.

Różnice w przepisach krajowych dotyczących działalności gospodarczej mogą komplikować sytuację przedsiębiorstw chętnych do współpracy. UE zaproponowała rozmaite środki w celu promowania współpracy transgranicznej:

Europejskie ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG)

Europejskie ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG) to sposób na połączenie zasobów, działalności i kwalifikacji. Ugrupowania mogą tworzyć:

  • spółki, przedsiębiorstwa lub inne podmioty prawne - publiczne i prywatne - z siedzibą na terenie UE;
  • osoby fizyczne zaangażowane w działalność przemysłową, handlową, rzemieślniczą lub rolniczą, lub świadczące na terenie UE usługi profesjonalne lub inne.

W skład ugrupowań muszą wchodzić przedstawiciele co najmniej dwóch różnych krajów UE.

Spółka europejska (Societas Europaea - SE)

Dla spółek zarejestrowanych w różnych krajach UE spółka europejska jest sposobem na utworzenie nowej publicznej spółki akcyjnej z kapitałem zakładowym, połączenie się lub utworzenie spółki dominującej lub spółki zależnej pod wspólną kontrolą, i uniknięcie prawnych i praktycznych trudności wynikających z różnic w przepisach krajowych.

Spółdzielnie europejskie

Spółdzielnie europejskie dają swoim członkom będącym osobami fizycznymi lub podmiotami prawnymi możliwość przeprowadzania pewnych działań wspólnie przy jednoczesnym zachowaniu niezależności.

Przy spełnieniu minimalnego wymogu kapitałowego - 30 000 euro - mogą one działać na terenie całej UE, zachowując jednolitą osobowość prawną i strukturę. Mogą one rozszerzać i restrukturyzować działalność transgraniczną     bez konieczności tworzenia sieci spółek zależnych.

Spółdzielnie z kilku różnych państw mogą połączyć się w celu utworzenia spółdzielni europejskiej. Spółdzielnia działająca w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym jest zarejestrowana, może być przekształcona w spółdzielnię europejską bez konieczności uprzedniej likwidacji.

Europejska spółka prywatna

Europejska spółka prywatna (ciągle jeszcze w sferze propozycji) jest nowym instrumentem prawnym specjalnie przeznaczonym dla tworzenia małych przedsiębiorstw.

Ułatwi on utworzenie spółki zależnej w innym państwie członkowskim, pozwalając przedsiębiorcom stosować się do tego samego prawa spółek na terenie całej UE i zachować tę samą strukturę zarządzania bez względu na miejsce lokalizacji przedsiębiorstw.

Pozwoli to zaoszczędzić czas i pieniądze, zwłaszcza w zakresie kosztów prawnych ponoszonych przy zakładaniu różnych rodzajów spółek w różnych krajach UE.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

Rozwój przedsiębiorstwa

| mapa witryny | login