rozmiar czcionki A A A
czytano 6374 razy

Traktaty i prawo

Unia Europejska opiera się na zasadach praworządności. Oznacza to, że podstawą wszystkich jej działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez wszystkie państwa członkowskie. Traktaty podpisane w przeszłości są zmieniane i aktualizowane tak, aby odzwierciedlały zmiany zachodzące w społeczeństwie.

Wcześniejsze traktaty:


Traktat lizboński

Woman signing a documentTraktat z Lizbony podpisano 13 grudnia 2007 roku. Zanim wejdzie w życie, będzie musiał zostać ratyfikowany przez wszystkie 27 państw członkowskich, co powinno nastąpić przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 roku. Główne cele traktatu to: uczynienie UE bardziej demokratyczną, spełnienie oczekiwań mieszkańców Europy w zakresie wysokich standardów dotyczących odpowiedzialności, otwartości, przejrzystości i udziału obywateli oraz uczynienie UE bardziej wydajną i skuteczną w radzeniu sobie z globalnymi wyzwaniami takimi jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

Podpisanie Traktatu z Lizbony nastąpiło po dyskusji w sprawie konstytucji Deutsh English Français. „Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy” został przyjęty przez głowy państw i rządów podczas brukselskiego szczytu Rady Europejskiej w dniach 17-18 czerwca 2004 roku i podpisany w Rzymie 29 października 2004 roku, lecz nigdy nie został ratyfikowany.
Traktat z Nicei

Podpisanie Traktatu z NiceiTraktat z Nicei Deutsh English Français, podpisany 26 lutego 2001 r., wszedł w życie 1 lutego 2003 r. Dotyczył głównie reform instytucjonalnych umożliwiających skuteczne funkcjonowanie Unii po rozszerzeniu do 25 państw członkowskich w 2004 r. oraz do 27 państw członkowskich w 2007 r. Traktat z Nicei, Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską zostały ujęte w wersji skonsolidowanej.


Traktat z Amsterdamu

Traktat z Amsterdamu Deutsh English Français, podpisany 2 października 1997 r., wszedł w życie 1 maja 1999 r. Wprowadził zmiany oraz nową numerację artykułów do Traktatów WE i UE. Załączone są do niego skonsolidowane wersje Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Traktat z Amsterdamu zmienił numerację artykułów Traktatu o Unii Europejskiej zastępując litery od A do S liczbami.


Traktat o Unii Europejskiej

Traktat o Unii Europejskiej, wokół podpisy dwunastu głów Państw CzłonkowskichTraktat o Unii Europejskiej Deutsh English Français, podpisany 7 lutego 1992 r. w Maastricht, wszedł w życie 1 listopada 1993 r. Traktat z Maastricht zmienił nazwę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Wspólnotę Europejską. Wprowadził również nowe formy współpracy pomiędzy rządami państw członkowskich, np. w zakresie obrony oraz w obszarze „sprawiedliwości i spraw wewnętrznych”. Poprzez włączenie współpracy międzyrządowej do istniejącego „wspólnotowego” systemu, Traktat z Maastricht stworzył nową strukturę składającą się z trzech filarów o charakterze politycznym i gospodarczym. Ta właśnie struktura stanowi Unię Europejską (UE).

Jednolity Akt Europejski (JAE)

Jednolity Akt Europejski (JAE), podpisany w Luksemburgu i Hadze, wszedł w życie 1 lipca 1987 r. Ustanowił niezbędne dostosowania w celu realizacji rynku wewnętrznego.


Traktat Fuzyjny

Traktat Fuzyjny, podpisany 8 kwietnia 1965 r. w Brukseli, wszedł w życie 1 lipca 1967 r. Ustanowił jedną Komisję i jedną Radę dla ówczesnych trzech Wspólnot Europejskich.


Traktat Rzymski

Traktat Rzymski ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), podpisany 25 marca 1957 r., wszedł w życie 1 stycznia 1958 r. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) został podpisany w tym samym czasie. Oba Traktaty znane są pod wspólną nazwą Traktaty Rzymskie.


Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), podpisany 18 kwietnia 1951 r. w Paryżu, wszedł w życie 23 lipca 1952 r. i wygasł 23 lipca 2002 r.Ponadto traktaty stanowiące podstawę Unii Europejskiej zostały wielokrotnie zmienione, w szczególności przy okazji przystąpienia nowych państw członkowskich w 1973 r. (Dania, Irlandia, Wielka Brytania), 1981 r. (Grecja), 1986 r. (Hiszpania, Portugalia), 1995 r. (Austria, Finlandia, Szwecja), 2004 r. (Republika Czeska, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry) i 2007 r. (Bułgaria i Rumunia).

W oparciu o Traktaty instytucje UE mogą przyjmować akty prawne, które są następnie wdrażane przez państwa członkowskie. Pełne wersje aktów prawnych UE można znaleźć na portalu prawnym Unii Europejskiej Eur-Lex. Autentyczne są jedynie teksty opublikowane w Dzienniku Urzędowym (EUR-Lex).

 

 

 

 

Pełne teksty

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską obowiązujące od 1 lutego 2003 r. (wersje skonsolidowane z Nicei)Pdf [pdf 580Kb] Deutsh English Français
Traktat o Unii Europejskiej (zmieniony Traktatem z Amsterdamu) Pdf [pdf 203Kb] Deutsh English Français
Ttat ustanawiający Wspólnotę Europejską (zmieniony Traktatem z Amsterdamu) Pdf [pdf 499Kb] Deutsh English Français
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (w wersji sprzed Traktatu z Amsterdamu)
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (w wersji sprzed Traktatu z Amsterdamu)
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

UE w skrócie


Wróć na portal Mindly.pl 

lub przejdź na portal: Psy24.pl
 

 


 

| mapa witryny | login