Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 9247 razy

Rozszerzenie UE – przepisy przejściowe

Pracownicy z nowych państw członkowskich – uzgodnienia przejściowe

Swobodny przepływ pracowników to podstawowe prawo, na mocy którego obywatele danego państwa członkowskiego mogą pracować w innym kraju UE na takich samych warunkach jak obywatele tego kraju.

Postanowienia przejściowe dotyczące dziesięciu państw, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 r. (Czechy, Estonia, Cypr, Litwa, Łotwa, Węgry, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia) oraz dwóch państw, które przystąpiły do UE 1 stycznia 2007 r. (Bułgaria, Rumunia) przewidują, że przez okres maksymalnie do siedmiu lat można stosować pewne ograniczenia w swobodnym przepływie pracowników pochodzących z tych krajów.

Ograniczenia te dotyczą jedynie swobody przemieszczania się w celu podjęcia pracy i mogą różnić się w zależności od kraju.

Co przewidują traktaty o przystąpieniu?

Postanowienia przejściowe zawarte w traktatach o przystąpieniu z 16 kwietnia 2003 r. dotyczących przystąpienia Czech, Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz z 25 kwietnia 2005 r. dotyczących przystąpienia Bułgarii i Rumunii przewidują, że w okresie pierwszych dwóch lat od chwili przystąpienia do UE, dostęp do rynku pracy w „starych” państwach członkowskich będzie zależeć od przepisów i polityki w tym zakresie w tych krajach. W praktyce oznacza to, że pracownicy z „nowych” państw członkowskich będą musieli posiadać pozwolenie na pracę.

Krajowe regulacje prawne mogą być przedłużone na okres kolejnych trzech lat. Istnieje jednak możliwość przedłużenia stosowania rozwiązań krajowych o kolejne dwa lata, jeżeli na rynku pracy danego państwa członkowskiego występują poważne zakłócenia i jeżeli poinformuje ono o tym Komisję.

Uregulowania przejściowe w żadnym wypadku nie mogą być stosowane dłużej niż siedem lat.

Pracownicy pochodzący z państw, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 r. i 1 stycznia 2007 r. i którzy są objęci środkami przejściowymi muszą być traktowani w sposób bardziej uprzywilejowany niż pracownicy z krajów spoza UE. Osobie, która uzyska prawo dostępu do rynku pracy, przysługuje równe traktowanie.

Państwa członkowskie, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 r. lub 1 stycznia 2007 r. i w stosunku do których „stare” państwa członkowskie stosują ograniczenia, mają prawo do nałożenia równoważnych ograniczeń na pracowników z tych krajów.

W traktacie o przystąpieniu Cypru nie przewidziano żadnych ograniczeń dotyczących swobodnego przepływu pracowników. W przypadku Malty istnieje możliwość skorzystania z klauzuli ochronnej.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

| mapa witryny | login