Strona główna » pomoc UE » SOLWIT » Standardy jakości i działania SOLVIT

Działanie SOLVIT jest skierowane na dostarczenie obywatelom i przedsiębiorcom usług najwyższej jakości. Centra SOLVIT zgodziły się podporządkować swoje działania pewnym istotnym standardom jakości przy rozwiązywaniu problemów.

W oparciu o te standardy, można oczekiwać, że:

Prosimy o poinformowanie nas, czy pomoc, jaką uzyskali Państwo w systemie SOLVIT, spełniła powyższe standardy.


Wróć na portal Mindly.pl 

lub przejdź na portal: Psy24.pl