Strona główna » podróże po UE » Na zakupy

W Unii Europejskiej

Nie ma ograniczeń co do rodzaju produktów, które można zakupić i zabrać ze sobą w trakcie podróżowania między krajami Unii English, pod warunkiem że są one przeznaczone na własny użytek a nie na sprzedaż. Podatki (VAT i akcyzowy) są zawarte w cenie zakupu, co oznacza, że w żadnym innym kraju UE nie trzeba płacić żadnych dodatkowych podatków.

 

Wyroby tytoniowe i alkoholowe

Każdy kraj może ustalić orientacyjne poziomy zakupów wyrobów tytoniowych i alkoholu, jakie uznaje za przeznaczone do własnego użytku. Innymi słowy, jeżeli przewozi się większe ilości wymienionych towarów, można zostać poproszonym o udowodnienie, że są one przeznaczone na własny użytek, oraz o uzasadnienie ich zakupu. Te orientacyjne poziomy nie mogą być jednak niższe niż:

 


Niektóre kraje postanowiły utrzymać do końca 2009 r. ograniczenia dotyczące przywozu papierosów z Estonii, Litwy i Łotwy lub utrzymują ograniczenia dotyczące przywozu papierosów z Bułgarii i Rumunii.

 

 

Ograniczenia przywozu

Kraj, który opuszczasz

Ograniczenia

Kraje utrzymujące ograniczenia

  (podatek akcyzowy należy opłacić w przypadku ilości przekraczających te limity)  
Bułgaria Papierosy − 200 sztuk Dania, Niemcy, Węgry, Szwecja i Wielka Brytania
Estonia Papierosy − 200 sztuk
250g tytoniu luzem
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania
Łotwa Papierosy − 200 sztuk Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania
Litwa Papierosy − 200 sztuk Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania
Rumunia Papierosy − 200 sztuk Dania, Niemcy, Węgry, Szwecja i Wielka Brytania


VAT

Cena produktu, który kupujemy w innym państwie członkowskim UE, zawiera VAT i podatek akcyzowy. Stawka VAT jest jednak różna w różnych państwach, zatem można skorzystać z atrakcyjnej różnicy cen.
Strefa wolnocłowa (np. sklepy wolnocłowe na lotniskach) nie istnieje w przypadku przemieszczania się pomiędzy krajami UE, ponieważ obszar całej UE stanowi jednolity rynek. W zamian za to możemy cieszyć się swobodą zakupów, korzystając z różnorodności ofert, stylu, poziomu cen i podatków.

Samochody

Kupując nowy samochód, tzn. o przebiegu poniżej 6 000 km albo maksymalnie do sześciu miesięcy od pierwszej rejestracji, jesteś zobowiązany zapłacić przy rejestracji samochodu podatek VAT obowiązujący w Twoim kraju zamieszkania. Niektóre państwa stosują poza podatkiem VAT jeszcze dodatkowy podatek od rejestracji samochodu.

Co roku Komisja sporządza sprawozdanie na temat cen samochodów w UE , z porównaniem cen 87 modeli samochodów w różnych krajach.Przyjazd spoza UE

Przyjeżdżając do Unii Europejskiej spoza jej terytorium  można przywieźć ze sobą towary wolne od podatku VAT i akcyzy na użytek własny w określonych poniżej ilościach. Te same zasady odnoszą się do podróżnych przybywających z Wysp Kanaryjskich, Wysp Normandzkich, Gibraltaru i innych terytoriów, gdzie nie mają zastosowania wspólnotowe przepisy w sprawie podatku VAT oraz akcyzy.

Alkohole


Wyroby tytoniowe

W zależności od odwiedzanego kraju należy liczyć się z wyższym lub niższym ograniczeniem. Niższy limit może być stosowany jedynie do produktów przywożonych drogą lądową lub morską.

 

Inne towary, m.in. perfumy

Do wartości 300 euro na osobę lub 430 euro na podróżującego drogą powietrzną i morską. Niektóre państwa członkowskie stosują niższy limit w wysokości 150 euro dla podróżnych poniżej 15 roku życia.

System zwrotu VAT

Podróżni spoza Unii mają prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT uiszczonego przy zakupie towarów w UE, pod warunkiem okazania przy wyjeździe wywożonych towarów wraz z dokumentacją zwrotu VAT celnikom najpóźniej do trzech miesięcy od chwili zakupu. Wymagane dokumenty powinny być przygotowane przez sprzedawcę. Jednak ponieważ system zwrotu VAT nie jest obowiązkowy, nie wszyscy handlowcy w nim uczestniczą. Niektóre z państw ustalają minimalną kwotę zakupu, od której uzależniają dokonanie zwrotu.

Mięso i przetwory mleczne

Ponieważ wszystkie produkty muszą spełniać surowe wspólne normy weterynaryjne, nie ma żadnych ograniczeń w przewozie mięsa i przetworów mlecznych w granicach Unii. Pewne ograniczenia mogą być stosowane w określonych okolicznościach, na przykład w rejonach, gdzie występują ogniska chorób zwierząt.

Przyjeżdżającym spoza UE nie wolno przywozić żadnego mięsa oraz przetworów mlecznych bez urzędowych dokumentów weterynaryjnych. Ma to zapobiec przedostaniu się poważnych chorób zwierzęcych do UE. Wolno jednak wwozić mleko w proszku i jedzenie dla niemowląt oraz żywność specjalną zalecaną ze względów medycznych. Podróżni przybywający z Andory, Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino czy Szwajcarii mogą także przywozić do Unii mięso i przetwory mleczne w ograniczonej ilości na własne potrzeby.

Więcej informacji o wwożeniu mięsa, produktów mlecznych oraz innych produktów zwierzęcych na obszar UE

Godziny otwarcia sklepów

Godziny otwarcia sklepów są różne w zależności od kraju i regionu. W dużych miastach i regionach turystycznych sklepy są często otwarte do późna, a także w niedziele. W rejonach oddalonych od miast i mało uczęszczanych przez turystów sklepy mogą być zamknięte w porze obiadowej lub w jeden dzień w tygodniu, a w niektórych krajach obowiązuje przerwa na sjestę, w trakcie której sklepy są zamknięte na kilka godzin w ciągu dnia. W wielu krajach sklepy są zamknięte w sobotnie popołudnia i w niedziele.

 


Ochrona konsumentów

Każdego – jako konsumenta – chronią podstawowe prawa niezależnie od tego, w jakim kraju przebywa 

Doradztwo konsumenckie

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich  dostarcza praktycznych informacji o prawach konsumenckich, jak również udziela porad i wsparcia w rozpatrywaniu skarg oraz rozwiązywaniu sporów. Ośrodki sieci znajdują się we wszystkich 27 krajach UE, w Islandii i Norwegii.

Więcej informacji na temat kupowania towarów i korzystania z usług w innych krajach europejskich