Strona główna » UE w skrócie » Europe Direct » Co to jest punkt kontaktowy EUROPE DIRECT?

Punkt kontaktowy EUROPE DIRECT to serwis, który pomaga znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.  Dostarcza informacji na wszelkie tematy dotyczące UE, w tym praw i możliwości, jakimi dysponują obywatele UE i sposobów korzystania z nich.  EUROPE DIRECT udziela bezpośrednich odpowiedzi na ogólne pytania. W przypadku pytań bardziej szczegółowych, odsyła do najlepszych źródeł informacji i porad na poziomie UE, krajowym, regionalnym i lokalnym.


Wróć na portal Mindly.pl 

lub przejdź na portal: Psy24.pl