Strona główna » UE w skrócie » Europe Direct » Jakich informacji EUROPE DIRECT nie udziela?

Przy poszukiwaniu informacji na temat UE niekiedy trudno się zorientować, gdzie dokładnie można znaleźć potrzebne dane.  EUROPE DIRECT działa jako punkt kontaktowy i upraszcza te poszukiwania.

Należy jednak zaznaczyć, że EUROPE DIRECT nie jest serwisem pomagającym w rozwiązywaniu problemów. Nie można zatem za jego pośrednictwem składać wniosków o zadośćuczynienie lub skarg. Może on natomiast dostarczyć danych kontaktowych odpowiedniej służby lub organizacji.  

Jako serwis informacyjny EUROPE DIRECT nie jest upoważniony do komentowania konkretnych zagadnień związanych z polityką UE lub stanowiska, jakie UE zajmuje w sprawach politycznych.

Jeżeli poszukiwane informacje lub dokumenty nie są bezpośrednio dostępne, lecz EUROPE DIRECT może pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na dane pytanie, zostaną Państwo zawiadomieni kto zajmuje się znalezieniem odpowiedzi i kiedy można jej oczekiwać.