Strona główna » UE w skrócie » Europe Direct » Kto odpowiada na pytania?

Na Państwa zapytania i telefony odpowiada wielojęzyczny personel złożony z około czterdziestu pracowników punktu kontaktowego z siedzib± w Brukseli.Wszyscy maj± wykształcenie wyższe, znaj± oprócz języka ojczystego dwa języki obce i przeszli intensywne szkolenie, dzięki któremu mog± odpowiadać na pytania o szerokim zakresie tematycznym.