Strona główna » praca w UE » Firmy, przedsiębiorstwa » Jak zarządzać przedsiębiorstwem? » Przekazywanie danych statystycznych

Przedsiębiorstwa mają obowiązek prawny dostarczania informacji na temat swojej działalności, dzięki czemu władze mogą tworzyć zestawienia statystyczne. Zakres danych, które mają być przekazywane, różni się w poszczególnych krajach UE.

Wszystkie kraje UE gromadzą własne dane, które są weryfikowane i analizowane przez krajowe organy statystyczne. Dane krajowe są następnie przekazywane do urzędu statystycznego UE, Eurostatu, który je konsoliduje i publikuje bezpłatnie.

Statystyki europejskie mogą stanowić pomoc dla przedsiębiorstw w ocenie rynku i opracowywaniu strategii handlowych.