Strona główna » praca w UE » Firmy, przedsiębiorstwa » Rozwój przedsiębiorstwa

Chociaż różne przepisy i bariery handlowe mogą utrudnić przedsiębiorstwom rozszerzenie działalności o nowe rynki w UE i poza jej granicami, współpraca transgraniczna pomiędzy firmami z różnych krajów UE może pomóc im w zwiększeniu konkurencyjności.

Przedsiębiorstwa mogą zawierać porozumienia produkcyjne, tworzyć spółki joint venture, udzielać franczyz, dokonywać transferu technologii oraz prowadzić wspólne projekty badawcze. Świadczenie usług i dostarczanie produktów przez pośrednika może wiązać się z oszczędnością czasu i pieniędzy. Przedsiębiorstwa mogą również wchodzić na nowe rynki, otwierając filię lub spółkę zależną w innym kraju UE lub łącząc się z innymi przedsiębiorstwami.

Jednocześnie przedsiębiorstwa UE - nawet te małe - mogą rozwijać się i stawać coraz bardziej konkurencyjne, wykorzystując możliwości, jakie dają rynki globalne.