Strona główna » praca w UE » inne » Prawo pracy w Austrii a korzyści dla pracownika

Chcąc polepszyć swój byt, bądź zarobić lepsze pieniądze, wiele osób rozważa wyjazd za granicę. I nie ma się co dziwić, bo często przy podobnych kosztach życia, zarobki w wielu krajach Unii Europejskiej są znacznie większe. Jednym z państw, cieszącym się opinią jednego z tych, gdzie żyje się najlepiej, jest z pewnością Austria.

Praca w Austrii może okazać się bardzo dobrą decyzją dla wielu Polaków. Musimy być natomiast świadomi zasad jakie panują na austriackim rynku pracy. Najważniejszym warunkiem, który pozwoli nam stać się wartościowym kandydatem dla austriackich pracodawców, jest znajomość języka niemieckiego. Bez jego znajomości na poziomie komunikatywnym, możemy nie być w ogóle brani pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Jeśli posiadamy wymagane kwalifikacje zawodowe i spodobamy się przyszłemu pracodawcy, możemy liczyć na zatrudnienie. Kwestią, na której powinno nam najbardziej zależeć, jest uzyskanie pisemnej umowy o pracę. Okazuje się bowiem, że w Austrii nie ma obowiązku spisywania umowy na piśmie. Nie mniej, każdemu pracownikowi zakładana jest karta pracy, nazywana Dienstzettel. W tym dokumencie rejestrowane są najważniejsze dane, takie jak: nazwa firmy, z której jest się zatrudnionym, imię i nazwisko pracownika, miejsce pracy, określenie stanowiska pracownika w strukturze organizacyjnej, okres wypowiedzenia, wymiar czasu pracy, zakres obowiązków, kwota wynagrodzenia czy też wymiar przysługującego urlopu. Każdy doradca zawodowy będzie zalecał sporządzenie tradycyjnej umowy w formie pisemnej. Stanowi ona bowiem - w razie jakichkolwiek sporów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą - solidną podstawę do egzekwowania swoich roszczeń.

W Austrii można podpisać umowę o pracę w kilku wariantach: Arbeitsvertrag - klasyczną umowę o pracę, Dienstleistungs- vertrag - umowę zlecenie, czy też umowę dla osób wykonujących “wolny” zawód. Na początku zazwyczaj podpisuje się umowę na okres próbny, który trwa zaledwie 1 miesiąc. Kolejną umową jest - podobnie jak w Polsce - umowa na czas określony oraz na czas nieokreślony. Dobrą informacją jest fakt, że kolejna umowa przedłużająca zatrudnienie w danej firmie, jest umową na czas nieokreślony.

Warto zaznaczyć, że w Austrii, będącej krajem federalnym, zasady panujące w prawie pracy, są określane przez ogólne przepisy krajowe. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy można odnaleźć m.in. w kodeksie pracy, kodeksie gospodarczym, kodeksie cywilnym, przepisach krajów związkowych a także zbiorowych układach pracy zwanych Kollektivverträge.

Bardzo ważnymi zasadami panującymi w Austrii, są zakazy dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wyznanie religijne, przekonania polityczne czy też orientację seksualną. Panuje także bardzo silnie zakorzeniona zasada, stosowania priorytetu przepisów wynikających z zakładowych układów zbiorowych, ustalonych regulaminów czy też spisanych w umowach o pracę, ale tylko wtedy, kiedy są one liczone na korzyść pracownika, względem powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy.

Informacja prasowa.