Strona główna » pomoc UE » Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich » Jakie skargi rozpatruje?

    Europejski Rzecznik bada sprawy związane z niewłaściwym administrowaniem. Niewłaściwe administrowanie ma miejsce w przypadku, gdy instytucja nie działa zgodnie z prawem, nie respektuje zasad dobrej administracji lub działa z naruszeniem praw człowieka. Przykładem złego administrowania są:

        * nieprawidłowości administracyjne
        * niesprawiedliwość
        * dyskryminacja
        * nadużycie władzy
        * brak odpowiedzi
        * nieudzielenie informacji
        * zbędna zwłoka