Strona główna » pomoc UE » Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich » Czy mogę prosić o przykłady rozstrzygniętych spraw?
  • Komisja Europejska rozwiązała sprawę opóźnionej wypłaty dla niemieckiego dziennikarza naukowego, wyjaśniła powody opóźnienia i zgodziła się na wypłacenie odsetek. Potwierdziła, że w międzyczasie podjęła kroki w celu przyspieszenia wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów. Skarżący następnie wskazał, że uzyskał wypłatę za usługi, wykonane na podstawie kolejnego zlecenia, w terminie zaledwie 30 dni.
  • Europejskie Biuro Selekcji Kadr (EPSO) zgodziło się uzupełnić informacje, które podaje w swoich ogłoszeniach o konkursach w sprawie zatrudnienia. Było to wynikiem skargi obywatela Węgier, który przystąpił do konkursu na stanowisko asystenta tłumacza. Według Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawienie dodatkowych wyjaśnień może pomóc w uniknięciu nieporozumień i przyczynić się do poprawy stosunków z kandydatami.
  • Rzecznik Praw Obywatelskich odniósł się krytycznie do niepodjęcia przez Radę dostępu do dokumentów. Było to wynikiem dochodzenia, które wykazało, że Rada udzieliła niezgodnych z prawdą informacji dotyczących ilości istotnych dokumentów. W rzeczywistości istniało więcej dokumentów niż ilość wskazana przez Radę w początkowej odpowiedzi udzielonej skarżącemu. W wyniku dochodzenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, skarżący uzyskał dostęp do pozostałych dokumentów.