Strona główna » pomoc UE » Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich » Jak skontaktować się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich?

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
FR - 67001 Strasbourg Cedex
Tel: +33 (0)3 88 17 23 13
Fax: +33 (0)3 88 17 90 62

Pełna, aktualna informacja dotycząca funkcjonowania urzędu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna na stronie internetowej: http://www.ombudsman.europa.eu