Strona główna » pomoc UE » Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich » Kto jeszcze może pomóc?

    Jeśli masz problemy z krajową, regionalną lub lokalną administracją, możesz skontaktować się z odpowiednim krajowym lub regionalnym rzecznikiem praw obywatelskich lub z komisją petycji. Dane kontaktowe tych instytucji są dostępne na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Można je także uzyskać telefonicznie, w Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jeśli poszukujesz informacji na temat Unii Europejskiej, możesz zadzwonić do serwisu EUROPE DIRECT:
    Tel. 00 800 6 7 8 9 10 11
lub odwiedzić stronę EUROPE DIRECT dostępną na portalu Europa: http://europa.eu/