Strona główna » pomoc UE » Zabezpieczenie społeczne » Działy zabezpieczenia społecznego » Specjalne świadczenia pieniężne o charakterze nieskładkowym

Ustawa o pomocy społecznej nadaje prawo do pewnych świadczeń o charakterze nieskładkowym.

Do świadczeń tych uprawnione są osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. W skład oferta pomocy socjalnej wchodzą między innymi świadczenia pieniężne, świadczenia rzeczowe, praca społeczną. Podstawowe świadczenia pomocy społecznej są następujące: