Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 5543 razy

Specjalne świadczenia pieniężne o charakterze nieskładkowym

Ustawa o pomocy społecznej nadaje prawo do pewnych świadczeń o charakterze nieskładkowym.

Do świadczeń tych uprawnione są osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. W skład oferta pomocy socjalnej wchodzą między innymi świadczenia pieniężne, świadczenia rzeczowe, praca społeczną. Podstawowe świadczenia pomocy społecznej są następujące:

  • stały zasiłek dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jako uzupełnienie ich dochodów;
  • zasiłek okresowy dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie ich potrzeb życiowych. W szczególności dla osób i rodzin w sytuacji długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub bezrobocia pozostawia się możliwość zachowania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, jednorazowe świadczenia przyznawane osobom i rodzinom w celu umożliwienia im zaspokojenia poszczególnych potrzeb życiowych.
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login