Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 10030 razy

Kategorie pracowników

Urzędnicy

Urzędnicy

Zatrudnieni na stałe urzędnicy służby publicznej UE dzielą się na dwie grupy: administratorów (AD) i asystentów (AST).

Administratorzy opracowują kierunki polityki i wdrażają prawo wspólnotowe, a także przygotowują analizy i pełnią funkcję doradczą. Administrator może odgrywać kluczową rolę w unijnych procedurach prawodawczych i budżetowych, odpowiadać za koordynację ogólnej polityki państw członkowskich w zakresie gospodarki i w innych dziedzinach, brać udział w negocjacjach handlowych z krajami spoza UE albo reprezentować instytucje na forum międzynarodowym. Może też przeprowadzać inspekcję flot rybackich państw członkowskich, przygotowywać program naukowo-badawczy lub nim zarządzać albo redagować tekst orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości lub decyzji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Absolwentom wyższych uczelni oferujemy szeroki wachlarz możliwości zawodowych w takich dziedzinach jak administracja, prawo, finanse, ekonomia, komunikacja, nauki ścisłe itp.

Zadaniem asystentów jest zazwyczaj udzielanie wsparcia administratorom (praca w sekretariacie, administracja, finanse, komunikacja, pomoc przy opracowywaniu kierunków polityki i jej wdrażaniu itp.). Pełnią oni ważną rolę w zarządzaniu pracą instytucji, zwłaszcza w dziedzinie budżetu i finansów, kwestii kadrowych, informatyki oraz prowadzenia dokumentacji.Pracownicy kontraktowi

Pracownicy kontraktowi

Pracownicy kontraktowi są zatrudniani do wykonywania prac fizycznych lub zadań administracyjnych albo w celu uzupełnienia braków kadrowych na stanowiskach, na których konieczna jest wiedza specjalistyczna. Podpisują oni umowę na czas określony, często początkowo na krótszy okres (6–12 miesięcy), w zależności od charakteru zadań.

Pracownicy kontraktowi są zatrudniani na różne stanowiska o różnym poziomie wymogów w zakresie kwalifikacji. Dzielą się oni na cztery grupy funkcyjne:

  1. prace fizyczne i pomoc w zadaniach administracyjnych
  2. praca w sekretariacie, prowadzenie biura itp.
  3. zadania wykonawcze, redakcyjne, księgowe itp.
  4. zadania administracyjne, doradcze, językowe itp.

 

 

 

Pracownicy tymczasowi (zatrudnieni na czas określony)

Pracownicy tymczasowi (zatrudnieni na czas określony)

Pracownicy tymczasowi mogą zostać zatrudnieni na co najwyżej sześć lat, do wykonywania różnych zadań o charakterze czasowym, w tym wymagających wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej. Swoją kandydaturę na tego rodzaju stanowisko można zgłosić, zamieszczając swój życiorys w elektronicznej bazie danych „EU CV online” zarządzanej przez Dyrekcję ds. Personelu i Administracji. Procedurę naboru pracowników tymczasowych przeprowadzają zazwyczaj same instytucje i agencje, a nie EPSO. Osobom zainteresowanym podjęciem pracy w takim charakterze radzimy zatem regularnie odwiedzać strony internetowe instytucji UE i agencji wspólnotowych.

Pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

Niektóre instytucje zatrudniają również pracowników z lokalnego rynku pracy, tymczasowo i na bardzo krótkie okresy (do sześciu miesięcy) za pośrednictwem specjalnych agencji. Osoby zainteresowane tego rodzaju krótkotrwałym zatrudnieniem powinny się skontaktować bezpośrednio z agencjami pracy tymczasowej

 

 

 

Stażyści

Stażyści

Co roku ponad 1200 młodych ludzi ma okazję doskonalić umiejętności zawodowe, rozwijać swoje predyspozycje oraz pogłębiać wiedzę o Unii dzięki stażom w instytucjach UE. Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów oraz biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich organizują dla młodych absolwentów wyższych uczelni staże trwające od trzech do pięciu miesięcy. Osoby przyjmowane na staż muszą mieć dyplom uniwersytecki, a zatem powierzane są im zadania podobne do tych, które wykonują urzędnicy z grupy AD na progu kariery. Poszczególne instytucje same decydują o programie oferowanych staży, dlatego też szczegółowych informacji na temat ofert i procedur selekcji należy szukać na ich stronach internetowych.

 

 

 

Oddelegowani eksperci krajowi

Oddelegowani eksperci krajowi

Do tej grupy zaliczają się urzędnicy i inni pracownicy służby publicznej zatrudnieni w instytucjach krajowych lub organizacjach międzynarodowych, którzy tymczasowo pracują dla instytucji UE. Wnoszą oni do instytucji europejskich swoje doświadczenie w dziedzinach, w których się specjalizują, a następnie wracają do swojej pracy w administracji krajowej wzbogaceni o wiedzę na temat polityk i procedur unijnych.

Oddelegowani eksperci krajowi pracują razem z urzędnikami UE, pomagając im w osiągnięciu strategicznych celów określonych przez daną dyrekcję generalną lub wybrany dział. Pracują zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od urzędników UE, wykonując zadania szczegółowo opisane w zakresie obowiązków i przestrzegając zasad, które mają zapobiec wszelkim konfliktom interesów. Ich rekrutacja odbywa się w ramach osobnej procedury, w której nie uczestniczy EPSO. Informacje na temat aktualnych ofert można zazwyczaj uzyskać w biurach stałych przedstawicielstw państw członkowskich przy UE (w Brukseli).

 


Wymagania stawiane kandydatom
Kto może się zgłosić?

Każdy kandydat musi:

    * być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
    * posiadać pełnię praw obywatelskich
    * mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej zgodnie z przepisami prawa swojego kraju
    * doskonale władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, a drugi znać w stopniu zadowalającym.

Kandydaci muszą ponadto spełniać kryteria w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, jeśli tego rodzaju warunki zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Wymagany poziom wykształcenia zależy od stanowiska. W przypadku wszelkiego rodzaju stanowisk administratora najczęściej wymagany jest dyplom uczelni wyższej. W niektórych przypadkach konieczne może się okazać doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie. Lingwiści (tłumacze ustni, tłumacze pisemni, prawnicy lingwiści) muszą wykazać się dodatkową znajomością języków, wykraczającą poza podane powyżej wymogi podstawowe.

 

 

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login