Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 10418 razy

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy

Potrzeba poprawy warunków pracy dotyczy nas wszystkich, zarówno ze względów humanitarnych, jak i gospodarczych. 

Jednym z głównych celów unijnej polityki społecznej jest stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy. Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy stanowi zasadniczy element jakości pracy. 

Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy zaliczają się obecnie do najważniejszych obszarów unijnej polityki społecznej. Podstawę prawną działań UE w tym zakresie określono w artykule 137 Traktatu o UE. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników rozpoczęto już w 1952 r. w ramach Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Od tamtej pory przyjęto wiele aktów prawnych, które w możliwie zwięzłej formie, chronią przed najróżniejszymi zagrożeniami. 

Jednak działania Wspólnoty nie ograniczają się jedynie do ustanawiania przepisów prawnych. We współpracy z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Higieny w Miejscu Pracy oraz Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Komisja rozszerzyła zakres swoich działań związanych z informowaniem, udzielaniem wskazówek i promowaniem zdrowego środowiska pracy, mając szczególnie na uwadze małe i średnie przedsiębiorstwa. 

W komunikacie Komisji „Podniesienie wydajności i jakości w pracy: wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012” określono możliwości dalszych działań mających przyczynić się do tego, aby miejsca pracy w Europie były bezpieczniejsze i zdrowsze.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Prawa w pracy

| mapa witryny | login