Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 7518 razy

Kampanie społeczne

Sprawiedliwe traktowanie to jedno z podstawowych praw w Unii Europejskiej. Dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznanie bądź orientację seksualną jest niezgodna z prawem. Mimo to, tylko co trzeci Europejczyk jest w pełni świadomy tego, iż prawo chroni go przed dyskryminacją!

Kluczowym elementem powodzenia działań skierowanych przeciw dyskryminacji jest uświadomienie obywatelom, że Europa ceni sobie różnorodność oraz poważnie traktuje dyskryminację. Podniesienie świadomości na temat przepisów antydyskryminacyjnych jest istotne, aby rozpowszechnić ich znajomość oraz sprawić, że Europejczycy będą z nich korzystali i je rozumieli. Ważne jest także nawiązanie dialogu na temat korzyści i wyzwań, jakie różnorodność niesie społeczeństwu.

UE wspiera kampanię informacyjną „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji” prowadzoną w całej Europie, której celem jest uświadomienie ludziom ich praw i zakresu odpowiedzialności. W jej ramach odbywają się publiczne wydarzenia i konkursy dla młodych osób, zaś dziennikarzom przyznawane są nagrody.

Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich 2007 to największa z dotychczasowych kampanii! Przywódcy polityczni zaangażowali się w walkę o równe szanse w swoich krajach, zaś w szkołach, na ulicach i w miejscach pracy w całej Europie miały miejsce setki debat, wystaw i innych wydarzeń.

Aby uświadomić pracodawcom i wszystkim ludziom, jaki wpływ na ich życie mogą mieć przepisy antydyskryminacyjne, organizowane są warsztaty, seminaria, konferencje i inne wydarzenia oraz działania, będące sposobem rozpowszechniania informacji zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i poszczególnych krajów. Akcje podnoszące świadomość odbywają się w formie jednorazowych wydarzeń oraz długoterminowych kampanii i projektów informacyjnych.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Przeciwdziałanie dyskryminacji

| mapa witryny | login