Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 9171 razy

Sprostowanie dotyczące organizatorów kursów przygotowawczych

EPSO nie organizuje żadnych kursów przygotowujących kandydatów do konkursów. Nie upoważniło też żadnej organizacji do prowadzenia takich kursów w jego imieniu. EPSO nie publikuje żadnych książek, ulotek ani broszur zawierających pytania pomagające w przygotowaniu się czy też rady, jak zdać egzamin itp. Jedynymi opublikowanymi przez EPSO informacjami na ten temat są te dostępne na stronach internetowych urzędu.

Niektóre państwa członkowskie organizują, za pośrednictwem swoich stałych przedstawicielstw w Brukseli lub innych odpowiednich organizacji działających na terenie kraju, kursy przygotowujące obywateli UE do udziału w otwartych konkursach na urzędników instytucji europejskich. Również wiele różnych organizacji komercyjnych oferuje szkolenia i publikacje, które według nich mają przygotowywać kandydatów do udziału w testach organizowanych przez EPSO.

Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie tego rodzaju szkolenia i publikacje ponosi dane państwo członkowskie, kraj przystępujący do UE lub organizacja komercyjna. Szkolenia te są prowadzone a publikacje wydawane w sposób całkowicie niezależny od Europejskiego Urzędu Doboru Kadr. Kandydaci korzystają z tego rodzaju materiałów szkoleniowych i nabywają je na własny koszt i ryzyko – EPSO nie gwarantuje w żaden sposób ani ich przydatności, ani adekwatności.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login