Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 9959 razy

System zaszeregowania

Grupy zaszeregowania, perspektywy kariery, wysokość zarobków

Urzędnicy zatrudnieni w instytucjach europejskich należą do dwóch grup funkcyjnych – obowiązuje podział na administratorów i asystentów. Kariera przebiega liniowo – system składa się z 16 grup zaszeregowania.

  • Kategoria administratorów (AD) obejmuje grupy zaszeregowania od 5. do 16. Nowy personel zazwyczaj rozpoczyna pracę w 5. grupie zaszeregowania.
  • Kategoria asystentów (AST) obejmuje grupy zaszeregowania od 1. do 11. (grupy zaszeregowania od 5. do 11. są wspólne dla obu grup). Nowi pracownicy zatrudniani są najczęściej w 1. lub 3. grupie.
  • Stanowiska kierownicze: Każda instytucja ma własną politykę rekrutacji kandydatów na stanowiska kierownicze. Z reguły na kierowników działów wyznacza się pracowników z grup zaszeregowania od 9. do 14., a na dyrektorów i dyrektorów generalnych odpowiednio z grup zaszeregowania od 14. do 15. oraz od 15. do 16.

Nowi pracownicy są zatrudniani na dziewięciomiesięczny okres próbny. Na jego zakończenie sporządzane jest sprawozdanie oceniające ich pracę i osiągnięcia. Pracownicy, którzy pomyślnie przeszli okres próbny, zostają mianowani na stanowisko urzędników.

Urzędnicy, którzy dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków, otrzymują awans do wyższej grupy zaszeregowania wiążący się ze wzrostem zarobków. Urzędnik spędza zazwyczaj w jednej grupie zaszeregowania od trzech do sześciu lat. Ocena pracy odbywa się w ramach corocznej procedury oceny personelu. W przypadku asystentów, jeżeli pozwala na to ocena ich pracy oraz zdany egzamin kwalifikacyjny, mają oni możliwość zostania administratorami (proces przemianowania - tzw. „certification”). Zmiana kategorii nie pociąga za sobą zmiany grupy zaszeregowania.

Pracownicy zatrudnieni w instytucjach mają możliwość zmiany pracy (mobilność zawodowa). Pracując w różnych departamentach i różnorodnych dziedzinach, mają okazję nie tylko odkryć różne obszary działalności UE, ale i rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje.

Instytucje europejskie oferują atrakcyjny pakiet wynagrodzeń. Siatka płac jest wspólna dla stanowisk AD i AST i liczy 16 grup zaszeregowania (każda z nich składa się z 5 stopni). Przejście na wyższy stopień w danej grupie zaszeregowania jest automatyczne i wiąże się ze stażem pracy. Co dwa lata przechodzi się na wyższy stopień, do momentu osiągnięcia najwyższego stopnia w danej grupie zaszeregowania. Wtedy, aby przejść do kolejnego stopnia, konieczny jest awans do wyższej grupy zaszeregowania. Każdy awans w obrębie grup zaszeregowania od 1. do 16. pociąga za sobą odpowiedni wzrost zarobków.

Pakiet wynagrodzeń obejmuje również różnego rodzaju świadczenia – dodatek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek edukacyjny, dodatek zagraniczny za rozłąkę, roczny dodatek na pokrycie kosztów podróży do kraju pochodzenia itp.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login