Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 27285 razy

Niezbędne dokumenty

Po Europie można się poruszać swobodnie. Tu dowiesz się wszystkiego o paszportach, dowodach tożsamości i o wizach.

 

Dla obywateli UE

Paszport lub dowód osobisty

Już 22 kraje UE zlikwidowały wszelkie kontrole na dzielących je granicach. Było to możliwe dzięki tzw. Układowi z Schengen English, stanowiącemu część prawa UE. Jego postanowienia znoszą kontrole na granicach wewnętrznych, ustanawiając w zamian skuteczną kontrolę na granicach zewnętrznych UE i wprowadzając wspólną politykę wizową. Do Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy (ale nie Irlandia i Wielka Brytania) oraz kraje spoza UE takie jak Islandia, Norwegia oraz od niedawna Szwajcaria, która otworzyła swoje granice lądowe pod koniec 2008 r. i która ma otworzyć swoje granice powietrzne 29 marca 2009 r.

Cypr, który przystąpił do UE w 2004 r. oraz Bułgaria i Rumunia, które są państwami członkowskimi od 2007 r. nie są jeszcze pełnoprawnymi członkami Schengen. Dlatego wybierając się w podróż do jednego z tych krajów, a także do Irlandii lub Wielkiej Brytanii, trzeba mieć ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty.
Wjeżdżając na obszar Unii lub opuszczając go, na każdej zewnętrznej granicy trzeba okazać ważny paszport lub dowód osobisty.

Podróżując po UE dobrze jest mieć zawsze ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty w celu ewentualnego potwierdzenia tożsamości. Jeżeli wymaga tego porządek publiczny lub bezpieczeństwo narodowe, na czas ograniczony mogą zostać przywrócone kontrole graniczne.

Trzeba dopilnować, by dziecko posiadało w podróży własny paszport lub inny dokument tożsamości albo zostało wpisane do dokumentu opiekuna.

Na podstawie umów zawartych z Islandią, Liechtensteinem, Norwegią i Szwajcarią obywatele tych krajów są traktowani tak samo, jak obywatele UE, i mogą poruszać się po całej Unii z dowodem osobistym lub paszportem.

 

Wizy

Do podróżowania w ramach UE nie są potrzebne wizy.

 

 

Dla obywateli państw spoza Unii

Paszport

Potrzebny jest ważny paszport.

Wizy

Obywatele 28 krajów nie potrzebują wizy, aby przebywać w UE przez okres do trzech miesięcy. Do krajów tych należą m.in. Australia, Chorwacja, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone.Wykaz krajów, których obywatele muszą uzyskać wizę, udając się do Wielkiej Brytanii lub Irlandii różni się nieco od analogicznego wykazu dla pozostałych krajów Unii. W razie wątpliwości dokładnych informacji udzieli najbliższy konsulat danego państwa Unii.

Wiza uzyskana w jednym z państw, które są stronami Układu z Schengen, automatycznie pozwala podróżować po pozostałych krajach obszaru. Ponadto ważne pozwolenie na pobyt w jednym z krajów obszaru Schengen jest równoważne wizie. Możesz jednak potrzebować oddzielnej wizy, wybierając się do krajów spoza obszaru Schengen.

Urzędnicy kontroli granicznej w UE mogą poprosić o okazanie innych dokumentów, na przykład zaproszenia, dowodu zakwaterowania lub biletu powrotnego. Aby dowiedzieć się, jakie są szczegółowe wymagania, najlepiej skontaktować się z urzędem konsularnym danego państwa UE.

Więcej informacji o prawach podróżnych spoza Unii (w jęz. angielskim) i na temat formalności wizowych, wraz z listą państw English, których obywatele potrzebują wizy, aby podróżować po Unii.

Polisa ubezpieczeniowa

Nie zapomnij o dokumentach podróży, ubezpieczeniu zdrowotnym i ubezpieczeniu samochodowym. 

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

podróże po UE

| mapa witryny | login