Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 35782 razy

Pieniądze

Euro jest już w obiegu w szesnastu spośród państw Unii. D


Euro


Euro jest prawnym środkiem płatniczym dla ponad 325 milionów Europejczyków, żyjących w 16 krajach UE. Symbolem euro jest znak €.

Banknoty euro są takie same we wszystkich krajach, przy czym każde państwo emituje własne monety o wspólnym awersie, a odmiennym w zależności od kraju rewersie, na którym widnieje symbol narodowy. Wszystkie banknoty i monety mogą być używane we wszystkich krajach UE, które przyjęły euro, włączając wiele z ich terytoriów zamorskich, takich jak Azory, Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla, Gujana Francuska, Gwadelupa, Madera, Martynika, Majotta, Reunion oraz Saint Pierre i Miquelon.

Monako, San Marino oraz Watykan przyjęły euro jako walutę krajową, co także daje im prawo do emisji określonej liczby monet euro z ich własnymi narodowymi rewersami. Niektóre kraje i terytoria, takie jak Andora, Czarnogóra i Kosowo, używają euro jako faktycznej waluty (przyjęły ją jednostronnie).

Dania, Szwecja i Wielka Brytania na razie nie przyjęły euro. W styczniu 2009 r. do strefy euro dołączyła Słowacja, a osiem pozostałych krajów, które przystąpiły do UE w okresie od 2004 r., zobowiązało się do przyjęcia euro, gdy będą na to gotowe.

 

Wypłata gotówki

Dzięki przepisom wspólnotowym koszty wypłaty gotówki z bankomatu, płatności kartą czy dokonania przelewu w euro (do kwoty 50 tys. euro) wynoszą obecnie tyle samo na całym terytorium UE. Zasady te dotyczą także transakcji na kontach walutowych w euro w krajach nienależących do strefy euro, a także do płatności w koronach szwedzkich.

Więcej informacji na temat prawa w dziedzinie płatności transgranicznych w euro Kontrole przewożonej gotówki
Europejski sektor bankowy, wspierany przez UE, pracuje nad stworzeniem jednolitego obszaru płatności w euro Kontrole przewożonej gotówki. Obszar ten ma sprawić, że dokonywanie płatności za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego lub polecenia zapłaty stanie się równie łatwe jak dokonywanie płatności krajowych.

Gotówka

Przy wkraczaniu na terytorium Unii lub przy opuszczaniu go, można posiadać kwotę do 10 tys. euro bez konieczności deklarowania przewożonej gotówki. Większą ilość gotówki należy zgłosić władzom celnym. Kontrole przewożonej gotówki Kontrole przewożonej gotówki mają na celu zwalczanie prania brudnych pieniędzy i innych form przestępczości. Niektóre z państw członkowskich kontrolują również podróżujących między krajami Unii pod kątem posiadanej gotówki.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

podróże po UE

| mapa witryny | login