Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 11637 razy

Przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy

Masz prawo do równych szans! Uczciwe traktowanie to podstawowe prawo w Unii Europejskiej. Dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną jest nielegalna.  

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn

Przepisy dotyczące równych praw mężczyzn i kobiet istnieją od momentu powstania Wspólnoty Europejskiej. 

Od lat 70. zostało przyjętych 13 aktów prawnych, mających na celu zapewnienie uczciwego oraz równego traktowania mężczyzn i kobiet w miejscu pracy. 

Prawa te obejmują wiele dziedzin, włączając w to równe traktowanie podczas ubiegania się o pracę, równe traktowanie w miejscu pracy, ochronę pracownic w ciąży i matek karmiących piersią oraz prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. 

Miliony kobiet i mężczyzn w całej Europie codziennie korzystają z tych praw - ale niewiele osób wie, że są one zasługą Unii Europejskiej! 

Zwalczanie innych form dyskryminacji w pracy

Rozwiązania prawne dotyczące równych praw kobiet i mężczyzn zostały w roku 2000 wspólnie ujęte w nowej legislacji Unii Europejskiej, zakazującej dyskryminacji z innych przyczyn. Nowe przepisy za nielegalną uznają dyskryminację z powodu:  

  • Rasy oraz pochodzenia etnicznego
  • Wyznania oraz światopoglądu 
  • Niepełnosprawności
  • Orientacji seksualnej
  •  Wieku 

Pięć wyżej wymienionych obszarów dyskryminacji, razem z dyskryminacją płciową, zawartych jest w Traktacie Amsterdamskim Unii Europejskiej jako obszary, w który Unia może przeciwdziałać dyskryminacji. 

Dyskryminacja może zachodzić także z innych powodów, np. z powodu stanu cywilnego, wysokości dochodów lub miejsca zamieszkania. Dyskryminacja może też wynikać z połączenia kilku czynników, np. wieku i płci (np. starsza kobieta może być szczególnie narażona na nierówne traktowanie na rynku pracy). Więcej informacji na temat zjawiska wielorakiej dyskryminacji można znaleźć w poniższym raporcie.    

Prawa chroniące ludzi przed dyskryminacją z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego (np. ponieważ są Afroamerykanami lub Romami) dotyczą nie tylko kwestii zatrudnienia, ale także innych obszarów codziennego życia, gdzie można zetknąć się z nieuczciwym traktowaniem, np. w szkołach, domach, placówkach opieki medycznej, oraz nierównego dostępu do towarów i usług, np. nieuczciwe traktowanie w sklepach, restauracjach, hotelach itp.  

Wszystkie kraje Unii Europejskiej są zobowiązane do stosowania zasad równości. Kraje dołączające do Unii Europejskiej także muszę zastosować się do tych zasad. 

Ustawodawstwo Unii Europejskiej określa minimalny poziom ochrony obejmujący wszystkie osoby pracujące i mieszkające w UE. Kraje mają możliwość poszerzenia uregulowań prawnych w tej dziedzinie.

Wsparcie

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw i obowiązków wynikających z przepisów UE dotyczących równości oraz aby dowiedzieć się, jakie organy krajowe udzielają pomocy i informacji, warto kliknąć na dostępne na tej stronie linki. 

Ustawodawstwo odgrywa kluczową rolę w walce o równouprawnienie, ale należy zrobić jeszcze więcej. Z tego właśnie powodu Unia Europejska wspiera różnorodne kroki mające na celu walkę z dyskryminacją - od finansowego wspierania projektów, poprzez prowadzenie badań, do wspierania kampanii informacyjnych mających na celu pobudzanie świadomości społecznej.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Prawa w pracy

| mapa witryny | login