Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 11160 razy

Jak przejąć przedsiębiorstwo?

Przejęcie istniejącego przedsiębiorstwa jest interesującą alternatywą dla zakładania nowej firmy. Przedsiębiorcy mogą czerpać korzyści z utrwalonej renomy, struktury produkcyjnej oraz sieci klientów, co ułatwi im początkowy etap działalności.

Właściciele przedsiębiorstw starzeją się i jedna trzecia z nich - co odpowiada liczbie około 690 000 przedsiębiorstw i 2,8 miliona miejsc pracy - przejdzie w najbliższych latach na emeryturę. W rezultacie wiele przedsiębiorstw będzie potrzebowało nowych właścicieli.

W celu poprawy warunków przenoszenia własności przedsiębiorstw Komisja Europejska zaleciła władzom w krajach UE podjęcie różnych działań:

Zapewnienie dostępu do źródeł finansowania

Przeniesienie własności przedsiębiorstwa w rzeczywistości wymaga większych nakładów finansowych niż rozpoczęcie działalności. Pożyczki, gwarancje oraz programy wsparcia dla nowo powstających przedsiębiorstw powinny być dostępne nie tylko w przypadku zakładania nowych przedsiębiorstw, ale również przejmowania już istniejących. Właściciele powinni być lepiej poinformowani o finansowaniu typu mezzanine (które łączy cechy finansowania dłużnego i kapitałowego) - szczególnie odpowiednim w przypadku przenoszenia własności przedsiębiorstw.

Podnoszenie świadomości oraz wspieranie doradztwa

Większa liczba przedsiębiorstw mogłaby zostać przejęta przez nowych właścicieli we właściwy sposób, gdyby przeniesienie własności było wcześniej zaplanowane: nie tylko w przypadku początkowych menadżerów, ale także ich następców. Nowi właściciele potrzebują okresu przejściowego, aby poznać działalność przedsiębiorstwa.

Z uwagi na zawiłość tych działań, w trakcie całej procedury niezbędna jest praktyczna pomoc.

Władze krajowe powinny również aktywnie promować i wspierać programy doradcze proponowane przez izby handlowe i rzemieślnicze oraz podobne organizacje.

Ustanowienie przejrzystego rynku dla przenoszenia własności przedsiębiorstw

Kojarzenie potencjalnych nabywców i sprzedających powinno opierać się na przejrzyście zorganizowanych usługach. Zakres takich usług musi wykraczać poza tworzenie baz danych dostępnych przedsiębiorstw i obejmować kompleksowe usługi mediacyjne, które ułatwią sprawne przeniesienie własności w duchu partnerstwa.

Zapewnienie systemów podatkowych sprzyjających przenoszeniu własności

Rozwiązania mogą polegać na:

  • zwolnieniu z podatku od zysków ze sprzedaży przedsiębiorstwa (zwłaszcza w przypadku zysków ponownie zainwestowanych w inne przedsiębiorstwo lub wykorzystanych do sfinansowania emerytury właściciela przedsiębiorstwa);
  • reformie podatku od spadku i darowizny (aby ułatwić przenoszenie własności w rodzinie);
  • zwolnieniu z podatku dla pracowników inwestujących w swoje własne przedsiębiorstwo (w przypadku wykupów przez pracowników).

W komunikacie z 2006 r. Komisja Europejska stwierdziła, że prawie połowa krajów UE nie wdrożyła zaleceń w tym zakresie z 1994 r. W każdym kraju należy dołożyć więcej starań, aby odpowiedzieć na potrzeby związane z przenoszeniem własności przedsiębiorstw.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login