Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 6054 razy

Panorama Unii Eurpoejskiej

Czym jest Unia Europejska?

Jedynym w swoim rodzaju gospodarczym i politycznym partnerstwem 27 demokratycznych państw europejskich.
Jakie są jej cele?

Pokój, dobrobyt i wolność dla 498 milionów obywateli – w bardziej sprawiedliwym i bezpiecznym świecie.
Co osiągnięto do tej pory?

Zniesienie granic dla ruchu turystycznego i wymiany handlowej, euro (wspólna waluta europejska), poprawę w zakresie bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska, wyższy poziom życia w uboższych regionach, wspólne działania w zakresie walki z przestępczością i terroryzmem, tańsze rozmowy telefoniczne, szeroki zakres możliwości podjęcia studiów za granicą… i wiele więcej.
Instytucje UE

Aby umożliwić funkcjonowanie UE, jej państwa członkowskie ustanowiły organy, które kierują działaniami Unii i przyjmują jej ustawodawstwo. Są to:

    * Parlament Europejski (reprezentuje obywateli Unii Europejskiej),
    * Rada Unii Europejskiej (reprezentuje rządy krajowe),
    * Komisja Europejska (reprezentuje wspólne interesy UE).

Nasza wspólna sprawa

Unia Europejska nie jest doskonała − to projekt, który wciąż trzeba ulepszać.
Czym powinna zajmować się UE, a czym nie? Wypowiedzmy się na ten temat!

    * Możemy skontaktować się z lokalnym posłem do parlamentu – polityka UE stanowi część polityki krajowej.
    * Możemy skontaktować się z posłem do Parlamentu Europejskiego reprezentującym nasz kraj i oddać swój głos w wyborach europejskich – Parlament Europejski przyjmuje prawo UE: europarl.europa.eu
    * Możemy skontaktować się z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia konsumentów, grupy nacisku zajmujące się ochroną środowiska itp.) – pełnią one w UE funkcję doradczą w kwestiach politycznych.
    * Możemy zapoznać się z informacjami na temat UE dostępnymi w portalu europa.eu lub zadzwonić pod bezpłatny numer Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

UE w skrócie

| mapa witryny | login