Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 24926 razy

W drodze

Zmotoryzowani

Prawo jazdy

Prawo jazdy wydane w jednym kraju unijnym zachowuje ważność we wszystkich pozostałych krajach UE.

W niektórych krajach oprócz ważnego prawa jazdy trzeba mieć ze sobą także dowód rejestracyjny pojazdu.

W większości państw samochód można prowadzić po ukończeniu 18 lat. Minimalny wiek osoby wynajmującej samochód nie jest ustalony na jednym poziomie dla wszystkich krajów UE, ale zazwyczaj wymagane jest ukończenie od 20 do 23 lat. Można też spotkać ograniczenie maksymalnego wieku kierowcy – na poziomie od 65 do 75 lat.

Ubezpieczenie pojazdu

W dowolnym miejscu Unii, ubezpieczenie samochodu automatycznie zapewnia wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ma to także zastosowanie w Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Jeżeli w swoim kraju posiadasz pełne ubezpieczenie, sprawdź, czy twoja polisa obejmuje podróże zagraniczne.

Zielona karta nie jest wymagana od podróżujących po UE, jest jednak międzynarodowo uznawanym dowodem posiadania polisy ubezpieczeniowej i może ułatwić otrzymanie odszkodowania w razie wypadku. Jeżeli nie zabierasz zielonej karty, powinieneś mieć ze sobą zaświadczenie o ubezpieczeniu.

Systemem zielonej karty obejmującym obecnie 44 kraje zarządza stowarzyszenie firm ubezpieczeniowych. Szczegóły dotyczące systemu zielonej karty oraz jego celów dostępne są na stronie English stowarzyszenia.

Ubezpieczyciel może nam także dostarczyć europejski formularz protokołu z wypadku − standardowy dokument, który ułatwia spisanie oświadczenia na miejscu zdarzenia w razie wypadku za granicą.

Przepisy unijne ułatwiają ofiarom wypadków poza ich krajem szybkie otrzymanie odszkodowania. Przepisy stosuje się nie tylko do wypadków mających miejsce na terenie Unii, ale również do wypadków, których dwie strony pochodzą z UE, ale sam wypadek wydarzył się poza granicami UE. Kraj zdarzenia musi jednak należeć do systemu zielonej karty.
Więcej informacji na temat zasad ubezpieczania pojazdów mechanicznych w UE 


  We wszystkich krajach UE należy zapinać pasy bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach, łącznie z autokarami i minibusami. Dzieciom należy zapewnić odpowiednie foteliki zabezpieczające w samochodach osobowych i ciężarówkach oraz, w miarę możliwości, również w innych pojazdach.

Należy pamiętać, że na Cyprze, w Irlandii, na Malcie oraz w Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny, a w niektórych krajach, takich jak Belgia, Francja, Holandia i Portugalia zasadą jest ustępowanie pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony.

Rozmawianie przez telefon komórkowy w trakcie jazdy znacznie zwiększa ryzyko wypadku i dlatego jest wprost bądź pośrednio zabronione we wszystkich państwach unijnych.

Chociaż w większości państw UE maksymalny dozwolony poziom alkoholu we krwi wynosi 0,5 mg/ml, w pozostałych waha się od 0,2 mg/ml do 0,8 mg/ml, a w niektórych kierowcy nie wolno wypić ani kropelki! Zaleceniem Komisji Europejskiej jest przyjęcie przez wszystkie państwa powszechnej normy dozwalającej maksymalnie 0,5mg/ml.

Ograniczenia prędkości

Na autostradach obowiązuje ograniczenie prędkości do 110, 120 albo 130 km/godz., natomiast na terenie zabudowanym dozwolona prędkość wynosi 50, a gdzieniegdzie 60 km/godz. Należy uważnie śledzić znaki, aby się upewnić, jakie ograniczenia i szczególne zasady obowiązują w danym miejscu.


Płatne drogi

W wielu państwach obowiązują opłaty za poruszanie się po niektórych drogach. Opłaty takie pobierane są np. w Austrii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Polsce, Portugalii, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. W niektórych krajach (Austria, Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia) trzeba wykupić specjalną naklejkę (tzw. winietę) i nakleić ją na przedniej szybie pojazdu. 


Samolotem

Stworzenie jednolitego europejskiego rynku usług transportu lotniczego doprowadziło do obniżenia cen oraz większego wyboru przewoźników i usług. UE ustaliła również szereg reguł zapewniających uczciwe traktowanie pasażerów linii lotniczych.

Prawa pasażera linii lotniczych

Pasażerom linii lotniczych przysługują pewne prawa  w zakresie informacji na temat rozkładu lotów i rezerwacji, uszkodzeń lub utraty bagażu, opóźnień i odwołań lotów, przypadków niewpuszczenia na pokład, odszkodowania w razie wypadku lub problemów z wyjazdem zorganizowanym. Przepisy te mają zastosowanie do pasażerów lotów krajowych i zagranicznych ujętych w rozkładzie oraz czarterowych, odbywających się z lotniska na terytorium UE lub na lotnisko w UE z lotniska znajdującego się poza UE, jeżeli lot jest obsługiwany przez europejskie linie lotnicze.

W UE obowiązuje ponadto czarna lista linii lotniczych , którym nie wolno działać na jej terenie ani korzystać z europejskich lotnisk. Wprowadzono również regulacje zapewniające pasażerom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku darmową i skuteczną obsługę na pokładzie samolotów i na unijnych lotniskach, przy uwzględnieniu równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją. Dzięki nowym przepisom, na mocy których podane ceny muszą zawierać wszystkie podatki, opłaty dodatkowe, podróżnym będzie łatwiej porównywać ceny różnych przewoźników.

Broszura informacyjna na temat praw pasażera linii lotniczych. W razie skargi należy zwrócić się do linii lotniczych lub do organizatora wyjazdu zorganizowanego. W przypadku niespełnienia zobowiązań (odmowa przyjęcia na pokład, odwołanie lotu lub duże opóźnienie) pasażer może skierować skargę do właściwego krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów. Skargi dotyczące naruszenia praw pasażerów niepełnosprawnych lub osób w podeszłym wieku należy kierować do właściwego krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów . W sprawie innych skarg (utrata bagażu) należy skontaktować się z Siecią Europejskich Centrów Konsumenckich

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całej UE wprowadzono wspólne przepisy i standardy w zakresie m.in. kontroli pasażerów i bagażu podręcznego i rejestrowanego oraz kontroli bezpieczeństwa samolotu.

Ustalony został unijny wykaz  przedmiotów niedozwolonych w kabinie w trakcie lotów z lotnisk UE oraz wykaz przedmiotów, których nie wolno zabrać nawet do luku bagażowego. Takie wykazy znajdują się również na każdym lotnisku w terminalu odpraw.

Wprowadzono również przepisy  w odniesieniu do płynów wnoszonych przez pasażerów w bagażu podręcznym przez punkty kontrolne na lotniskach. Pasażerom zezwala się na posiadanie pojemników zawierających do 100 ml płynów (w tym: kremów, żelów, pasty do zębów, perfum lub aerozoli), pod warunkiem że przewożone są w przezroczystej, zamykanej plastikowej torebce o pojemności nie większej niż 1 litr. Wyjątkowo dopuszcza się lekarstwa i odżywki dla małych dzieci potrzebne na czas lotu. Pasażerowie mogą przewozić napoje oraz perfumy zakupione w miejscu odlotu.

Przewoźnicy mogą wprowadzić ograniczenia wymiarów bagażu podręcznego.

Koleją

Unia Europejska ma rozbudowaną sieć pasażerskich połączeń międzynarodowych o łącznej długości trakcji 210 tys. km. Europejska sieć kolejowa obejmuje 5 000 km linii dużych prędkości, gdzie pociągi osiągają szybkość do 320 km/h; sieć ta jest nadal rozbudowywana w Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Holandii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Ogromne nakłady przeznacza się na rozwijanie transeuropejskich projektów w rodzaju szybkich połączeń biegnących od Lyonu aż po granicę Węgier z Ukrainą, łączących Berlin z Palermo, Paryż z Bratysławą i Warszawę z Helsinkami.
W wyniku działań UE  zmierzających do otwarcia od początku 2010 r. międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję, transport kolejowy ma stać się jeszcze bardziej konkurencyjny i atrakcyjny. Dzięki nowym przepisom, które zaczęły obowiązywać w grudniu 2008 r., wzmocnione zostały prawa pasażerów. Obejmują one prawo do lepszej informacji, prawa przysługujące w przypadku opóźnienia, utraty lub odwołania połączenia oraz prawa w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych i podróżnych w podeszłym wieku. Dobrym sposobem na zwiedzanie Europy jest międzynarodowy bilet kolejowy, który pozwala odkrywać ciekawe miejsca i wyruszyć na spotkanie przygodzie. Siedmiu europejskich operatorów superszybkiej kolei połączyło swoje siły w ramach Railteam , dzięki któremu podróże koleją po Europie staną się jeszcze łatwiejsze.

Statkiem

W UE istnieje wiele ważnych szlaków morskich oferujących regularne usługi przewozowe o wysokiej jakości, które mogą być alternatywą dla transportu drogowego, powietrznego i kolejowego lub stanowić ich uzupełnienie. W 20 z 27 krajów UE istnieje również 37 tys. km wodnych dróg śródlądowych. Rejs po morzu lub rzece może okazać się praktycznym i przyjemnym sposobem przemieszczania się.

UE jest liderem w zakresie bezpieczeństwa na morzu  oraz promowania wysokich standardów ochrony pasażerów i załogi promów wypływających z portów UE oraz statków pasażerskich pływających w obrębie UE.

Metrem

Jeżeli planujesz poruszać się metrem, zapoznaj się z planami metra w miastach europejskich.

Na rowerze i pieszo

Z myślą o miłośnikach rowerów Europejska Federacja Cyklistów opracowuje w ramach projektu EuroVelo  sieć dwunastu tras rowerowych łączących oddalone od siebie punkty w całej Europie. Inną ciekawą inicjatywą jest szlak żelaznej kurtyny . Jest to licząca 6800 km ścieżka rowerowa prowadząca wzdłuż granicy dzielącej niegdyś Europę, od Morza Barentsa po Morze Czarne. Z kolei Europejska Organizacja Wycieczek Pieszych  oferuje informacje na temat wycieczek pieszych po Europie oraz jedenastu długodystansowych tras dla piechurów.

 

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

podróże po UE

| mapa witryny | login