Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 10040 razy

EPSO, komisje selekcyjne, działy kadr

Kto bierze udział w doborze i rekrutacji pracowników?

EPSO

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje otwarte konkursy i procedury doboru. W tym celu publikuje ogłoszenia o konkursach, organizuje różnego rodzaju testy, sprawdza, czy kandydaci spełniają kryteria ogólne, zapewnia wsparcie administracyjne, logistyczne i informatyczne komisjom egzaminacyjnym, a także zarządza listami rezerwowymi. EPSO czuwa również nad ścisłym przestrzeganiem procedur przez komisje egzaminacyjne.

Komisje egzaminacyjne

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą przedstawiciele instytucji europejskich i pracowników. Zadaniem komisji jest przygotowanie pytań na testy pisemne i egzaminy ustne, sprawdzenie, czy kandydaci spełniają kryteria specyficzne dla danego konkursu, oraz przeprowadzenie egzaminów ustnych. Komisje egzaminacyjne zachowują niezależność i bezstronność.

UWAGA: Nawiązywanie przez kandydatów kontaktu z członkami komisji egzaminacyjnej jest surowo zabronione. Prace i narady wszystkich komisji egzaminacyjnych są poufne. Kandydaci korzystający ze swojego prawa do odwołania mogą jednak wysłać przez EPSO podanie na piśmie skierowane do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Nazwiska członków komisji egzaminacyjnej są publikowane na stronach internetowych EPSO przed rozpoczęciem egzaminów ustnych.

Instytucje europejskie

Za rekrutację kandydatów, którzy zdali konkurs, odpowiadają działy kadr instytucji europejskich – to one zapełniają wakaty, zatrudniając osoby znajdujące się na listach rezerwowych EPSO. Zanim jednak dojdzie do rekrutacji, instytucje zapraszają kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login