Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 6287 razy

Różnorodność w miejscu pracy

Powody - korzyści ekonomiczne dla biznesu

Z badań   "Korzysci ekonomiczne z roznorodnosci" wynika, iż  promowanie różnorodności  przynosi korzyści dla przedsiębiorstw z ekonomicznego punktu widzenia. Zarządzanie różnorodnością to coraz częstsza odpowiedź strategiczna sektora biznesu na bardziej zróżnicowane społeczeństwo, bazę klientów, strukturę rynku i strukturę pracowników.

Komisja Europejska przyczyniła się do tego, że zarządzanie różnorodnością jest coraz częściej uwzględniane przez jednostki gospodarcze i coraz częściej pojawia się w działaniach przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej poprzez różnorodne akcje podejmowane na przestrzeni ostatnich kilku lat.

2009 – Cel: MSP (Male i Srednie Przedsiębiorstwa) proponuje rozwinąć ten skrot gdyz może on być nieznany szerszemu gronu odbiorcow

W Europie jest około 23 milionów MSP, które zapewniają około 75 miejsc pracy. Dlatego też ważne jest informowanie MSP o zaletach różnorodności, podnoszenie ich świadomości i udzielanie odpowiedzi na pytania, jakie stawiają na ten temat. Wkrótce Komisja Europejska opublikuje przewodnik dla MSP zatytułowany „Różnorodność w pracy”.

Badania 2008 „Ciąg dalszy podróży z różnorodnością – gospodarcze praktyki i perspektywy oraz korzyści dla biznesu” 

Badania te:

  • Aktualizują obraz praktyki i perspektyw zarządzania różnorodnością stosowanych przez przedsiębiorstwa w Europie;
  • Dają bardziej dogłębne zrozumienie korzyści, jakie różnorodność może przynieść MSP — a także przeszkód, jakie muszą pokonać;
  • Analizują związek między różnorodnością, innowacją i produktywnością;
  • Analizują rolę, jaką różnorodność odgrywa w szkołach biznesu i na uniwersytetach;
  • Dają wgląd w dobrowolne inicjatywy sektora biznesu — a zwłaszcza Karty Różnorodności, które istnieją we Francji, Niemczech i w regionie stołecznym Bruksela.

2007 – Cel: szkolenia na temat zarządzania różnorodnością w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach 

Od jesieni 2007 r. do wiosny 2008 r. Komisja Europejska zorganizowała w sumie 28 seminariów w całej Europie, aby pomóc przedsiębiorstwom nadrobić zaległości w wiedzy na temat kwestii związanych z różnorodnością. Seminaria przeprowadzono dla ponad tysiąca przedsiębiorstw i organizacji pracodawców w każdym z państw członkowskich i Turcji. Dla celów powyższych seminariów stworzono podręcznik szkoleniowy we wszystkich językach.

Badania 2005 "Korzysci ekonomiczne z roznorodnosci: przyklady najlepszych praktyk w miejscu pracy"

Badania pokazały wyraźnie, że przedsiębiorstwa robią stałe postępy na drodze do wdrożenia strategii różnorodności i równości w miejscu pracy. Przedstawiciele przebadanych przedsiębiorstw twierdzili, że robią to ze względu na oczywiste korzyści dla ich biznesu, które przynoszą te strategie, a nie jedynie z powodów etycznych czy prawnych.

Spośród 800 przedsiębiorstw biorących udział w badaniu, około 400 już wcześniej wprowadziło politykę w zakresie różnorodności. 83% z nich twierdziło, że ich inicjatywy dotyczące różnorodności zdążyły już pozytywnie wpłynąć na wyniki przedsiębiorstwa.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Przeciwdziałanie dyskryminacji

| mapa witryny | login