Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 6047 razy

Schengen

WPROWADZENIE

Działania z Schengen doprowadziły do zniesienia kontroli na wewnętrznych granicach Państw Członkowskich obszaru Schengen, ustanowienia jednolitych zasad kontroli na granicach zewnętrznych, wprowadzenia wspólnej polityki wizowej oraz wdrożenia działań towarzyszących, które umożliwiają zniesienie wewnętrznych kontroli granicznych (w szczególności w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach kryminalnych). A zatem działania te mają bezpośrednie implikacje dla obywateli dotyczące swobodnego przepływu osób:

  • zniesienie kontroli granicznych na wspólnych granicach wewnętrznych,
  • jednolity zestaw zasad mający zastosowanie do osób przekraczających zewnętrzne granice w Państwach Członkowskich będących częścią obszaru Schengen,
  • oddzielenie – na dworcach lotniczych i w miarę możliwości w portach morskich - osób podróżujących po obszarze Schengen od osób przybywających z krajów leżących poza obszarem Schengen,
  • harmonizacja zasad dotyczących warunków wjazdu i wiz na krótki pobyt.

Najbardziej widocznym dla obywateli skutkiem Schengen jest fakt, iż nie muszą już okazywać paszportów przy przekraczaniu granic między Państwami Członkowskimi Schengen. Nie oznacza to jednak, że podróżowanie po obszarze Schengen odbywa się na takich samych zasadach – dotyczących dokumentu podróży lub dokumentu tożsamości - jak podróżowanie tylko po jednym Państwie Członkowskim. W celu ustalenia, czy należy mieć ze sobą taki dokument stosuje się przepisy prawa poszczególnych Państw Członkowskich.PODSTAWOWE IMPLIKACJE DLA OBYWATELI UE

Każdy obywatel Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo wjazdu do dowolnego innego państwa UE bez konieczności dopełnienia specjalnych formalności. W tym celu potrzebny jest ważny paszport lub dowód osobisty. Prawo do podróżowania może podlegać ograniczeniom wyłącznie w związku z polityką publiczną, bezpieczeństwem lub zdrowiem publicznym. Podobnie prawo do podróżowania nie zależy od okoliczności podróży, tzn. czy obywatel podróżuje w sprawach służbowych czy prywatnych – każdy obywatel ma prawo do podróżowania w dowolne miejsce Unii Europejskiej.

Jeśli jest Pan(i) obywatelem UE, nie musi już Pan(i) okazywać paszportu przy przekraczaniu granic między Państwami Członkowskimi Schengen. Jednak Państwa Członkowskie Schengen mogą zachować prawo – na mocy przepisów krajowych – do przeprowadzania na swoim terytorium kontroli tożsamości w ramach obowiązków policyjnych. Prawo krajowe określa, czy należy nosić przy sobie dowód tożsamości czy ważny paszport.

 

WIZY SCHENGEN DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI UE

Osoby mające wizę Schengen mogą wjechać do jednego kraju i podróżować swobodnie po całej strefie Schengen – kontrole na granicach wewnętrznych zostały zniesione.

 

 

GDZIE NALEŻY UBIEGAĆ SIĘ O WIZĘ?

Osoby zamierzające odwiedzić tylko jedno Państwo Członkowskie Schengen winny złożyć wniosek w ambasadzie lub konsulacie tego kraju. Osoby zamierzające odwiedzić kilka krajów Schengen muszą złożyć wniosek w ambasadzie lub konsulacie kraju będącego głównym miejscem przeznaczenia. Osoby zamierzające odwiedzić kilka krajów Schengen, bez głównego miejsca przeznaczenia podróży, muszą złożyć wniosek w ambasadzie lub konsulacie kraju będącego pierwszym punktem wjazdu.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login