Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 5717 razy

Finansowane działania

Program finansowania PROGRESS

PROGRESS to program UE, którego celem jest promowanie większej liczby lepszych miejsc pracy oraz bardziej sprawiedliwego, zintegrowanego społeczeństwa. Przeciwdziałanie dyskryminacji to jeden z pięciu obszarów priorytetowych programu, w ramach którego w latach 2007-2013 na nowe badania, podnoszenie świadomości oraz organizację wydarzeń przeznaczone zostanie ponad 700 milionów euro. Więcej informacji na temat programu finansowania PROGRESS dostępnych jest pod tym adresem.

Europejski Rok Równych Szans 2007

Rok ten znacząco przyczynił się do urzeczywistniania idei równego traktowania wszystkich obywateli UE. Jego założeniem było promowanie równych szans we wszystkich obszarach życia codziennego, tam gdzie mogą zdarzyć się przypadki niesprawiedliwego bądź nierównego traktowania – w miejscach pracy, szkołach, instytucjach szkoleniowych, służbie zdrowia – a także promowanie różnorodności jako źródła rozwoju Unii Europejskiej.

Rok ten był kontynuacją działań UE na rzecz dotarcia do szerszego grona odbiorców i uświadomienia im, że mają prawo do równego traktowania. Pod hasłami Roku odbyły się setki różnych działań w całej Unii Europejskiej, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym oraz krajowym.

Wspólnotowy Program Działań w zakresie Zwalczania Dyskryminacji 2001-2006

Wdrażanie przepisów przeciwdziałających dyskryminacji na przestrzeni ostatnich lat stanowiło długi proces, a wiele Państw Członkowskich wciąż czeka długa droga do pełnego i poprawnego stosowania tych zasad. Celem Programu Działań było podniesienie świadomości przepisów prawnych, wspieranie organizacji na polu walki z dyskryminacją oraz przeprowadzenie badań w celu lepszego zrozumienia złożonej natury dyskryminacji

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Przeciwdziałanie dyskryminacji

| mapa witryny | login