Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 1388 razy

Certyfikat europejski - czym jest i kiedy się go przyznaje?

Wiele wyrobów zanim trafi do sprzedaży w EOG musi posiadać oznakowanie CE czyli certyfikat europejski. W tym artykule napiszemy czym on jest i kiedy należy go umieścić.

Czym jest certyfikat europejski?

Certyfikat europejski potwierdza, że dany produkt został zbadany i spełnia normy Unii Europejskiej. Mogą dotyczyć one zdrowia, bezpieczeństwa czy ochrony środowiska. Ma to zastosowanie do wyrobów sprzedawanych w EOG czyli na Europejskim Obszarze Gospodarczym jak i poza nim. Aby można było zamieszczać certyfikat europejski na swoim produkcie, należy przygotować dokumentację techniczną, która potwierdzi, że wyrób spełnia wszystkie wymagania Unii Europejskiej. To producent ponosi odpowiedzialność za wszystkie normy jakie muszą spełnić jego wyroby, by mogły otrzymać certyfikat europejski. 

Kiedy można zastosować oznakowanie certyfikatu europejskiego?

Aby wyrób mógł zostać oznakowany certyfikatem europejskim musi spełniać wymagania i szereg dyrektyw, które ustala Unia Europejska. Dotyczą one zabawek, wyposażenia elektrycznego, przemysłu maszynowego, wyrobów medycznych, dźwigów, środków ochrony indywidualnej. Producent musi zagwarantować, że jego wyroby spełniają wszystkie wymagania prawne obowiązujące w Unii Europejskiej. Jeżeli stosujesz w produkcji zharmonizowane normy europejskie, Twój produkt może zostać oznakowany certyfikatem europejskim. Ważne jest to, że stosowanie norm EU do wyrobu produktów jest dobrowolne.

W przypadku niektórych wyrobów specjalne organy sprawdzają czy dany produkt spełnia określone wymagania techniczne. Nie wymagają tego jednak wszystkie produkty. Jeśli produkt nie podlega badaniom danego organu, to producent musi zadbać o zagwarantowanie zgodności wyrobu z wymaganiami technicznymi. Polega to na sprawdzeniu produktu i stworzeniu dokumentacji, która ma określać zagrożenia wywoływane przez wyrób. 

Jeżeli spełnisz powyższe wymogi, możesz swój produkt oznakowac certyfikatem europejskim. Musi on być widoczny, czytelny i trwały. Jeśli podczas badania produktu konieczny był udział jednostki notyfikującej, na produkcie należy umieścić numer identyfikacyjny. Poza tym trzeba sporządzić i podpisać deklarację, która potwierdza, że wyrób spełnia normy i wymagania Unii Europejskiej. 

Jak wygląda kwestia importu i dystrybucji?

Producenci muszą zagwarantować, że produkt spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej i w pełni zasługuje na certyfikat europejski (CE). Importer ma obowiązek sprawdzić czy producent spoza UE podjął odpowiednie działania i czy na wniosek może udostępnić dokumentację.

Dystrybutorzy muszą posiadać wiedzę na temat wymogów prawnych. Chodzi o to, by wiedzieli, które produkty muszą mieć oznakowanie CE i umieli wyraźnie zidentyfikować produkty, które nie spełniają norm Unii Europejskiej.

Certyfikat europejski a polski rynek

Informacja o oznakowaniu CE jest potrzebna każdemu kto wprowadza do obrotu na rynek europejski dany wyrób. Ważne jest, by wiedzieć, że Polska w momencie kiedy weszła  do UE jest rynkiem europejskim. Z kolei rynek europejski to rynek państw członkowskich EOG oraz Turcji. Swobodny przepływ towarów w ramach rynku europejskiego nie jest importem. 

Kiedy nie umieszcza się znaku CE?

Oznakowaniu CE nie podlega wyrób, który umieszczany jest na rynku spoza EOG. Natomiast znak CE należy umieścić również na opakowaniach i odpadach opakowań, transeuropejskim systemie szybkiej kolei, transeuropejskim systemie konwencjonalnej kolei.    

 

Artykuł sponsorowany.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login