Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 5429 razy

Jeżeli skarga nie może być rozpatrzona?

    Jeśli Europejski Rzecznik nie może prowadzić postępowania w sprawie skargi – na przykład, jeśli dotyczy ona administracji krajowej, regionalnej lub lokalnej lub jeśli skarga nie dotyczy niewłaściwego administrowania – będzie się starał pomóc w rozwiązaniu problemu. Bardzo często oznacza to przesłanie skargi do członka Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich lub poradę, aby skarżący zwrócił się do członka sieci. Sieć utworzoną w 1996 roku stanowią krajowi i regionalni rzecznicy praw obywatelskich krajów członkowskich UE, krajów kandydujących do członkowstwa w UE, Norwegii i Islandii oraz komisje petycji w UE.

    Wśród skarżących, którym Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich pomógł w podobny sposób znaleźli się:

        * Obywatel, który skarżył się na francuską organizację zajmującą się zasiłkami dla bezrobotnych. Za zgodą skarżącego, Europejski Rzecznik przesłał skargę do francuskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który rozwiązał problem.
        * Polski obywatel, niepełnosprawny w wyniku wypadku samochodowego, który skarżył się, że krajowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych niesprawiedliwie zdecydował o zawieszeniu wypłaty renty. Za zgodą skarżącego sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
        * Hiszpańscy obywatele, którzy zwrócili się z prośbą o podjęcie działań na poziomie krajowym i wspólnotowym, w sprawie nielegalnej imigracji z Północnej Afryki. Ze względu na to, że zagadnienie to wykraczało poza zakres mandatu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik poradził skarżącym, aby zwrócili w sprawie instytucji krajowych do hiszpańskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i aby skierowali petycję do Parlamentu Europejskiego, który ma uprawnienia dochodzeniowe i prawotwórcze możliwe do wykorzystania w tej sprawie na poziomie wspólnotowym.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login