rozmiar czcionki A A A
czytano 6533 razy

Jak wziąć udział?

Każdego roku Komisja Europejska publikuje jedno zaproszenie do składania wniosków, wspierając krajowe władze publiczne odpowiedzialne za turystykę w państwach członkowskich (z reguły ministerstwa lub organy publiczne o takich samych kompetencjach) oraz zachęcając je do uczestnictwa w projekcie i organizowania krajowych procedur selekcji. Możliwość uczestnictwa mają także państwa kandydujące, jednak nie jest im udzielane wsparcie finansowe. Mimo to mogą one skorzystać z takich samych warunków oraz działań promocyjnych projektu EDEN jak państwa członkowskie.

W pierwszej połowie roku wszystkie kraje uczestniczące w projekcie przeprowadzają własne procedury selekcji. W pierwszej kolejności organizują one kampanię informacyjną w celu powiadomienia wszystkich potencjalnych kandydatów o konkursie, a następnie wybierają zwycięski ośrodek na podstawie zestawu kryteriów ustanawianych zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Nazwy zwycięzców są zazwyczaj zgłaszane Komisji przed nastaniem lata.

Ceremonia wręczenia europejskich nagród jest organizowana przez Komisję Europejską w drugiej połowie roku.

Jeżeli zarządzasz ośrodkiem turystycznym, który według Ciebie zasługuje na miano modelowego, skontaktuj się z organizatorem (tzw. „Koordynatorem projektu pdf - 37 KB [37 KB] ”) z władz w swoim kraju. Pełna lista osób kontaktowych dla następnego konkursu jest już dostępna.

Pomysły czerpać można także z przykładów wdrażania projektów w pierwszym roku w krajach, które wzięły już udział w inicjatywie. Przykłady te obejmują procedurę selekcji oraz działania promocyjne (patrz strona dotycząca wdrażania). Opublikowano również teksty poprzednich zaproszeń oraz przewodnik zgłaszania kandydatur, aby kandydaci mogli dowiedzieć się więcej o tym, co zostało zrealizowane w przeszłości.

Należy pamiętać, że zaproszenie do składania wniosków publikowane przez Komisję Europejską skierowane jest wyłącznie do administracji publicznej. Osoby, które reprezentują lokalny ośrodek turystyczny i które pragną wziąć udział w konkursie na ośrodek EDEN, powinny zgłosić się do konkursu krajowego.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

EDEN


Wróć na portal Mindly.pl 

lub przejdź na portal: Psy24.pl
 

 


 

| mapa witryny | login