Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 11138 razy

Jak założyć nową firmę?

Zgodnie z art. 43 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zasada swobody przedsiębiorczości pozwala przedsiębiorcom na założenie firmy w dowolnym kraju UE.

Unia Europejska dokłada starań, aby założenie nowej firmy było łatwiejsze, szybsze i tańsze.

Pojedyncze punkty kontaktowe dla sektora usług

Dyrektywa o usługach zobowiązuje państwa członkowskie do uproszczenia procedur związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności usługowej. Do końca 2009 r. przedsiębiorstwa świadczące usługi muszą mieć możliwość załatwienia wszystkich formalności, takich jak uzyskanie zezwolenia, zgłoszenie, pozwolenia na korzystanie ze środowiska, w pojedynczych punktach kontaktowych - na odległość i drogą elektroniczną.

 

Punkty kompleksowej obsługi dla wszystkich sektorów

Rządy krajowe uzgodniły, że do końca 2007 r.:

  • utworzą w takiej czy innej formie punkty kompleksowej obsługi dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, aby przedsiębiorcy mogli przeprowadzić wszystkie wymagane procedury (np. rejestracja, podatek, VAT, zabezpieczenie społeczne) za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego - osobiście (biuro) lub wirtualnie (strona internetowa);
  • skrócą czas potrzebny na zarejestrowanie nowej firmy do jednego tygodnia;
  • obniżą opłaty dla podmiotów rozpoczynających działalność.

Wprawdzie czas rejestracji został skrócony, jednak wciąż jest on znacznie zróżnicowany w poszczególnych krajach.

Obowiązek ten został ponownie zawarty w dokumencie "Small Business Act", w którym kraje UE zobowiązują się dodatkowo do skrócenia czasu wymaganego do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności.

Unia Europejska będzie monitorować postępy rządów krajowych w wywiązywaniu się z tych zobowiązań.

Aby nowa firma odniosła sukces, niezbędne jest, oprócz procedur umożliwiających sprawne rozpoczęcie działalności, opracowanie rozsądnej strategii rynkowej oraz uzyskanie bezpiecznych źródeł finansowania.
Artykuł poleca: https://credit.konin.pl/

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login