Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 5527 razy

Sytuacje krytyczne

Niniejsza część zawiera praktyczne wskazówki dotyczące sposobu postępowania w nagłych wypadkach.

Czy na podstawie karty pacjent może zorganizować przewóz z powrotem do kraju zamieszkania, jeśli jest ofiarą poważnego wypadku lub cierpi na poważną chorobę?

Dzięki karcie można uzyskać łatwiejszy dostęp do leczenia, lecz nie ma to nic wspólnego z repatriacją. Na podstawie karty nie ma możliwości zapewnienia bezpłatnego przewiezienia jej właściciela, który poważnie zachorował lub ucierpiał na skutek wypadku, do miejsca zamieszkania. Na tę okoliczność wskazane jest posiadanie odrębnego ubezpieczenia.

Czy posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewni leczenie osobie chronicznie chorej, która musi odbywać regularnie konsultacje z lekarzem, a chce wyjechać do innego państwa członkowskiego UE na pobyt czasowy?

Tak, w przypadku stanu chronicznego (np. astmy, cukrzycy lub raka) osoba taka w okresie swego czasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE ma prawo do leczenia niezbędnego z punktu widzenia jej bieżącego stanu zdrowia.

Jeśli jednak stan zdrowia tej osoby wymaga zastosowania wobec niej specjalnego nadzoru lekarskiego, w szczególności specjalnych technik lub urządzeń (np. w przypadku leczenia metodą dializy), pacjent może wyrazić chęć przygotowania z góry swego pobytu, aby mieć pewność, iż wymagane urządzenia lub terapia są dostępne na miejscu. Można to uczynić, kontaktując się przed wyjazdem z miejscową jednostką leczenia specjalistycznego w odwiedzanym kraju.

Jestem w ciąży. Czy na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego uzyskam niezbędną opiekę medyczną w trakcie pobytu w innym państwie członkowskim UE?

Tak, jeśli przebywa Pani czasowo w innym kraju, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia wszelkie usługi medyczne mające związek z Pani ciążą, włącznie z odebraniem porodu.

Jeśli jednak chce Pani urodzić dziecko w innym kraju, prosimy skontaktować się z właściwymi dla Pani miejsca zamieszkania instytucjami kompetentnymi w dziedzinie zdrowia, ponieważ może to wymagać specjalnego upoważnienia dla Pani (tj. formularza E-112). 

Co powinna uczynić osoba, która podczas swego pobytu w innym kraju nieoczekiwanie stwierdziła, że zapomniała swej karty lub ją zagubiła?

Osoba, która zapomniała zabrać ze sobą swojej karty lub zgubiła ją, może poprosić właściwą dla swojego miejsca zamieszkania instytucję o przesłanie tymczasowego zaświadczenia zastępczego faksem lub pocztą elektroniczną. Dokument ten zapewnia właścicielowi te same uprawnienia co karta.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

| mapa witryny | login