Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 5249 razy

Równość

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

Zgodnie z art. 12 Traktatu o WE, w zakresie, w jakim Traktat ma zastosowanie i bez uszczerbku dla jakiegokolwiek szczególnego przepisu tego Traktatu, zakazana jest każda forma dyskryminacji ze względu na obywatelstwo.

Ogólna zasada zakazu dyskryminacji ze względu na obywatelstwo przewidziana w art. 12 Traktatu przybiera konkretną formę w innych przepisach Traktatu odnoszących się do szczególnych sytuacji. Przykłady widać w przepisach dotyczących swobodnego przepływu pracowników (art. 39), prawa przedsiębiorczości (art.43) i swobody świadczenia usług (art. 50).

Ogólną zasadą jest, że obywatele WE zamieszkujący w innym Państwie Członkowskim mają prawo do traktowania na równi z obywatelami tego Państwa Członkowskiego w zakresie objętym Traktatem o WE. To prawo ma zastosowanie bez uszczerbku dla przepisów prawnych, regulacji i działań administracyjnych przewidujących szczególne traktowanie obywateli zagranicznych ze względu na politykę publiczną, bezpieczeństwo publiczne czy zdrowie publiczne.

Prawo do równego traktowania obywateli UE zamieszkujących w innym Państwie Członkowskim jest również ograniczone warunkami dotyczącymi zamieszkania, przewidzianymi różnymi instrumentami wspólnotowymi dotyczącymi swobodnego przepływu pracowników, osób pracujących na własny rachunek, emerytów, studentów itp., które nie mają zastosowania do obywateli danego kraju. Na przykład emeryt, który chce zamieszkać w innym Państwie Członkowskim, musi udowodnić, że ma wystarczające środki, by uniknąć obciążania systemu pomocy społecznej przyjmującego Państwa Członkowskiego i że jest objęty ubezpieczeniem chorobowym w odniesieniu do wszelkich rodzajów ryzyka.

Szczególne przepisy dotyczące równego traktowania zostały tak samo określone dla różnych kategorii obywateli UE w poszczególnych instrumentach Wspólnoty. Na przykład studenci nie mają prawa do stypendiów socjalnych w przyjmującym Państwie Członkowskim.

Szczególne odniesienia do równego traktowania są ujęte w każdym zestawieniu praktycznym dotyczącym różnych kategorii obywateli UE.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login