Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 8187 razy

Czym jest EDEN?

Akronim EDEN w rozwinięciu oznacza European Destinations of Excellence (Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy). Jest to projekt promujący zrównoważone modele rozwoju turystycznego w całej Unii Europejskiej. Projekt opiera się na organizowanych każdego roku krajowych konkursach, w których wyłaniane są modelowe ośrodki turystyczne w każdym kraju uczestniczącym. Poprzez wybór takich ośrodków projekt EDEN skutecznie realizuje cel, jakim jest zwracanie uwagi na wartości, różnorodność i wspólne cechy europejskich atrakcji turystycznych. Zwiększa on widoczność wschodzących europejskich ośrodków, stanowi platformę do wymiany dobrych praktyk w całej Europie oraz promuje tworzenie sieci między zwycięzcami konkursów.

Temu europejskiemu projektowi każdego roku przyświeca inny temat, który wybierany jest przez Komisję wraz z właściwymi krajowymi organami odpowiedzialnymi za turystykę. Temat ten funkcjonuje jako swoisty motyw przewodni: do tej pory główne tematy projektu EDEN uwzględniały turystykę wiejską, dziedzictwo niematerialne oraz obszary chronione.

Główną cechą charakteryzującą wybrane ośrodki turystyczne jest ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczny, kulturalny i środowiskowy. Beneficjentami nagród są wschodzące, mało znane europejskie ośrodki zlokalizowane w 27 państwach członkowskich oraz państwach kandydujących. Projekt EDEN pomaga w rozpowszechnianiu zrównoważonych praktyk stosowanych w wybranych ośrodkach z Unii Europejskiej oraz w przekształcaniu ich na ośrodki całoroczne. Tym samym proces ten ma na celu odciążenie miejsc nadmiernie obciążonych ruchem turystycznym.

Rozwój projektu jest wspierany przez Komisję Europejską, która uruchomiła go w 2006 r. i nadal pełni w jego ramach istotną rolę koordynacyjną. Zadania projektu obejmują zachęcanie do dialogu między zainteresowanymi stronami, współfinansowanie procedur wyboru, organizowanie ceremonii wręczania nagród (w dwóch pierwszych latach podczas Europejskiego Forum Turystyki English (en) ) oraz koordynowanie kompleksowej kampanii informacyjnej.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

EDEN

| mapa witryny | login