Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 5746 razy

Własność podzielona – timeshares

OCHRONA ZAPEWNIANA PRZEZ PRAWO WSPÓLNOTOWE

Rozwojowi branży turystycznej towarzyszy szybki wzrost liczby umów w sprawie nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie: przykładowo prawa do korzystania przez jeden tydzień w roku z mieszkania położonego w kurorcie morskim lub górskim.

W celu ochrony konsumentów przed przykrymi niespodziankami, jakie tego typu umowy mogą kryć, zasady wspólnotowe przyznają Panu(i) pewne prawa w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż trzy lata i dotyczących okresów przynajmniej jednego tygodnia w roku. Prawa związane są z informacjami o elementach składowych umowy, ustaleniach dotyczących przekazywania tych informacji oraz procedur i ustaleń dotyczących unieważnienia umowy lub odstąpienia od umowy.

Niezależnie od miejsca położenia nieruchomości w Unii Europejskiej zbywca ma obowiązek dostarczenia nabywcy, na żądanie, dokumentu zawierającego kompleksowe informacje o przedmiotowej nieruchomości. Informacje, opisujące między innymi prawo będące przedmiotem umowy, położenie nieruchomości oraz szczególne obowiązki lub warunki związane z prawem korzystania z nieruchomości w Państwie Członkowskim, w którym jest ona położona, stanowią integralną część umowy w razie nabycia prawa do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie.

Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy przez nabywcę. W ciągu takiego 10-dniowego okresu nabywcy mają prawo do unieważnienia umowy bez podania przyczyny i bez żadnych kosztów, poza kosztami prawnymi poniesionymi z tytułu zawarcia umowy. Są to przykładowo koszty podpisania umowy w obecności notariusza, którego obecność jest wymagana przepisami prawa w niektórych krajach, o ile koszty te zostały określone w umowie.

Nawet jeśli ustawodawstwo Państwa Członkowskiego, w którym nieruchomość jest położona stanowi, że egzemplarz umowy musi być dostępny w języku takiego Państwa Członkowskiego, zbywca musi dostarczyć konsumentowi na jego żądanie dokument z informacjami oraz umowę w języku ojczystym konsumenta, o ile jest on urzędowym językiem UE.

Podczas omawianego 10-dniowego okresu zbywca ma ścisły zakaz żądania złożenia kaucji lub jej przyjmowania od nabywców zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu stron trzecich.

W razie odstąpienia przez nabywcę od umowy na korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie automatycznemu rozwiązaniu ulegają wszelkie związane z nią umowy kredytowe.

Ochrona udzielona w ramach prawa wspólnotowego w zakresie umów na korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie musi być zagwarantowana w ustawodawstwie każdego Państwa Członkowskiego UE. Ponadto Państwo Członkowskie może zwiększyć lub uzupełnić tę ochronę konsumentów w kontekście swojego krajowego porządku prawnego.

Góra

ODNOŚNIKI

  • Dyrektywa 94/47/WE z dnia 26 października 1994 r. w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich L 280 z 29.10.1994, str. 83).
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login