Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 5794 razy

Leczenie planowane

Zamierzają Państwo poddać się leczeniu w innym państwie europejskim i chcieliby Państwo, aby jego koszt został pokryty z Państwa ubezpieczenia zdrowotnego. Odpowiedzi na następujących pięć pytań pomogą ustalić, czy będzie to możliwe:

W jakim kraju posiadają Państwo ubezpieczenie zdrowotne?

Przedstawione tutaj zasady odnoszą się do osób, które są objęte systemem zabezpieczenia społecznego zapewnianym ustawowo w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii (w przypadku Szwajcarii z wyjątkiem leczenia bez wcześniejszego zezwolenia).

Gdzie zamierzają Państwo poddać się leczeniu?

Przedstawione tutaj zasady odnoszą się do leczenia na terenie państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii (w przypadku Szwajcarii z wyjątkiem leczenia bez wcześniejszego zezwolenia).

Czy jest to leczenie nieplanowane? Jeśli tak, uprawnia do niego europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli nieoczekiwanie okaże się, że potrzebują Państwo opieki lekarskiej podczas podróży do jednego z państw członkowskich EOG lub Szwajcarii (tzn. w przypadku, gdy poddanie się leczeniu nie było celem Państwa podróży), koszty leczenia zostaną pokryte w ramach europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach dotyczących europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Gdyby poddali się Państwo tego rodzaju leczeniu w swoim kraju ojczystym, to czy Państwa ubezpieczenie zdrowotne pokryłoby jego koszty?

Zasadniczo koszty leczenia zostaną pokryte z ubezpieczenia wyłącznie, jeśli prawo kraju, w którym są Państwo ubezpieczeni, uznaje ten rodzaj leczenia za podlegający ubezpieczeniu. Na przykład koszt kuracji w centrach odnowy biologicznej jest objęty ubezpieczeniem tylko w niektórych krajach. Przed podróżą należy zasięgnąć informacji w swoim zakładzie ubezpieczeń.

Czy ma to być leczenie szpitalne?

Dotąd nie przyjęto wspólnej, europejskiej definicji „leczenia szpitalnego” ani „leczenia pozaszpitalnego”. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze swoim zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.

Jeżeli jest to leczenie zaplanowane, czyli to właśnie w celu poddania się temu leczeniu podróżują Państwo za granicę, możliwe są dwa scenariusze: leczenie szpitalne lub leczenie pozaszpitalne.

W przypadku leczenia szpitalnego Państwa zakład ubezpieczeń zdrowotnych najczęściej będzie wymagać wcześniejszego uzyskania zgody.
Jeśli zezwolenie zostanie udzielone, koszty zostaną pokryte z ubezpieczenia na zasadach obowiązujących w kraju, w którym poddają się Państwo leczeniu. Jeśli zasady te są mniej korzystne niż te, które stosuje Państwa ubezpieczenie zdrowotne, otrzymają Państwo zwrot różnicy w kosztach.
Jeśli nie uzyskali Państwo wcześniejszej zgody, ubezpieczenie nie pokryje automatycznie kosztów Państwa leczenia. Wprawdzie mogą się Państwo domagać zwrotu kosztów po powrocie z zagranicy, jednak nie mają Państwo gwarancji, że Państwa wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.

W przypadku leczenia pozaszpitalnego również mogą Państwo ubiegać się o zgodę przed wyjazdem, tak aby skorzystać z tych samych gwarancji.
Mogą Państwo także zrezygnować z ubiegania się o zgodę i bezpośrednio wyjechać do kraju, w którym pragną się Państwo poddać leczeniu, a o zwrot kosztów wnioskować dopiero po powrocie. Ubezpieczenie pokryje w takim przypadku koszt leczenia na zasadach kraju, w którym mieści się Państwa zakład ubezpieczeń zdrowotnych. Warto pamiętać, że opcja ta nie jest możliwa w przypadku Szwajcarii.

Jeśli spełniają Państwo podane kryteria i potrzebują formularza E112 albo jeśli pragną Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje, proszę skontaktować się ze swoim zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

| mapa witryny | login