Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 5299 razy

Wsparcie dla organizacji

Wsparcie dla sieci organizacji pozarządowych Unii Europejskiej

Jednym z kluczowych celów działalności Unii Europejskiej w zakresie zwalczania dyskryminacji jest wspieranie dialogu i wzmacnianie współpracy między organizacjami.

Te organizacje mają możliwość wniesienia istotnego wkładu do polityki antydyskryminacyjnej na różnych płaszczyznach – zarówno w zakresie jej tworzenia, jak i realizacji – poprzez informacje i wiedzę, którymi dysponują ich członkowie.

Sieć organów ds. równości - Equinet

Udostępniono także fundusze przeznaczone na wspieranie współpracy pomiędzy organami ds. równości, które każde Państwo Członkowskie powołuje w celu promowania równości i wspierania osób zagrożonych dyskryminacją.

Dotychczasowe projekty międzynarodowe dotyczące kwestii antydyskryminacyjnych

W ramach programu finansowania działań antydyskryminacyjnych na lata 2001-2006 organizacje, które przeciwdziałają dyskryminacji w UE, otrzymały także wsparcie finansowe na realizację dwuletnich projektów, przy współpracy z przynajmniej 2 innymi państwami partnerskimi Unii Europejskiej. Sfinansowano około 50 projektów obejmujących zróżnicowane tematy, od sportu i mediów po szkolenia w zakresie prawa. Dalsze informacje na temat wymienionych projektów można otrzymać, wysyłając wiadomość e-mail na adres empl-antidiscrimination@ec.europa.eu.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Przeciwdziałanie dyskryminacji

| mapa witryny | login