Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 10167 razy

Wymagania stawiane kandydatom

Kto może się zgłosić?

Każdy kandydat musi:

  • być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  • posiadać pełnię praw obywatelskich
  • mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej zgodnie z przepisami prawa swojego kraju
  • doskonale władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, a drugi znać w stopniu zadowalającym.

Kandydaci muszą ponadto spełniać kryteria w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, jeśli tego rodzaju warunki zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Wymagany poziom wykształcenia zależy od stanowiska. W przypadku wszelkiego rodzaju stanowisk administratora najczęściej wymagany jest dyplom uczelni wyższej. W niektórych przypadkach konieczne może się okazać doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie. Lingwiści (tłumacze ustni, tłumacze pisemni, prawnicy lingwiści) muszą wykazać się dodatkową znajomością języków, wykraczającą poza podane powyżej wymogi podstawowe.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login