Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 9864 razy

Osoby poszukujące pracy

Zasada swobodnego przepływu pracowników UE oznacza, że można zatrudnić się w każdym państwie Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (zwanymi również państwami EOG) oraz Szwajcarii.

Jedynie 2% obywateli europejskich mieszka i pracuje w państwie członkowskim niebędącym krajem ich pochodzenia. Mimo to, korzyści z pracy zagranicą są wielorakie, ponieważ możesz ...

...nabyć nowe umiejętności zawodowe i osobiste, to znaczy rozwinąć swoje kompetencje, pewność siebie i zdolności komunikacyjne

... odkryć nowe spostrzeżenia i różne perspektywy, to znaczy poszerzyć swoje horyzonty kulturowe lub poprawić znajomość obcego języka

...znaleźć dla siebie najbardziej odpowiednią pracę, to znaczy pracę stałą, czasową lub sezonową.

W czym EURES może Ci pomóc?

Portal EURES umożliwia dostęp do informacji o mobilności, do funkcji wyszukiwania pracy oraz do sieci około 800 doradców EURES gotowych Ci pomóc. Np.:

wybierając funkcję „Szukaj pracy” otrzymujesz dostęp do ofert pracy z 31 państw europejskich, które aktualizowane są w czasie rzeczywistym.

Rejestrując się bezpłatnie do „Mojego EURES” dla osób poszukujących pracy możesz stworzyć swoje CV i udostępnić je zarejestrowanym pracodawcom i doradcom EURES, pomagając w ten sposób pracodawcom znaleźć odpowiednich kandydatów.

Dział "Życie i praca" pomoże Ci się dobrze przygotować i być lepiej poinformowanym o sytuacji na rynku pracy i warunkach życia i pracy w innym państwie EOG.

W tym dziale możesz się również dowiedzieć, które państwa EOG stosują ograniczenia w dostępie do swojego rynku pracy dla obywateli Bułgarii i Rumunii oraz dziesięciu państw członkowskich, które przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r.

Klikając na "Skontaktuj się z doradcą EURES" lub kontaktując się z miejscowym lub regionalnym urzędem pracy uzyskasz dostęp do zestawu narzędzi informacyjnych oraz otrzymasz porady w sprawie wielu praktycznych, prawnych i administracyjnych kwestii związanych z poszukiwaniem i przyjęciem pracy za granicą.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie praktyczne kroki powinieneś podjąć w celu znalezienia pracy i emigracji za granicę,sprawdź listy kontrolne znadujące się na stronie "Jesteś absolwentem?". Znajdziesz tam pożyteczne wskazówki od osób poszukujących pracy dotyczące osiedlania się w obcym państwie.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

EURES

| mapa witryny | login