Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 10034 razy

Testy selekcyjne i rozmowa kwalifikacyjna

Testy selekcyjne lub oficjalne konkursy

 • Przed przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej wiele dużych przedsiębiorstw, firm lub instytucji międzynarodowych wymaga od kandydatów poddania się badaniom psychometrycznym lub testom oceniającym ich zdolności techniczne. Wielu pracodawców korzysta również z centrów oceny w celu sprawdzenia potencjalnych kandydatów w autentycznych sytuacjach. Jedynie kandydaci, którzy pomyślnie przeszli pierwszy etap konkursu zostaną dopuszczeni do drugiego etapu (przeważnie jest to rozmowa kwalifikacyjna). Zasięgnij informacji w odpowiednich organizacjach, co do rodzaju organizowanych przez nich testów i ćwiczeń. Niektóre witryny internetowe dla absolwentów mogą posiadać takie udogodnienia oraz publikacje specjalistyczne.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 • Informacje ogólne
  Upewnij się, że jesteś dobrze poinformowany o firmie oraz przygotuj się na zadawanie pytań dotyczących przedsiębiorstwa i konkretnych aspektów związanych z pracą. Porównaj równoważne kwalifikacje w państwie pracodawcy z twoimi własnymi. Bądź gotowy(-a) również odpowiedzieć na pytania dotyczące zakresu twojej odpowiedzialności, kwestii technicznych, umiejętności w zakresie podejmowania decyzji oraz w jaki sposób pasują one do twojego profilu.
 • Umiejętności osobiste
  Jest bardzo prawdopodobne, że zostaniesz poproszony o potwierdzenie znajomości języka państwa przymującego i pokazanie, jak twoje zdolności i atrybuty pasują do wymogów na dane stanowisko. Jeżeli twoja znajomość języka danego państwa jest słaba, powinieneś/powinnaś wykazać wolę do nauki (np. poprzez zapisanie się na kurs językowy). Przyłóż się i postaraj się używać słownictwa, które znasz, nawet jeśli jest ono ograniczone - pokaż, że cię na to stać i nie poddawaj się łatwo!
 • Scenariusze z z życia wzięte
  Przed rozmową kwalifikacyjną wyobraź sobie sytuacje, którym będziesz musiał(-a) stawić czoło i bądź gotowy(-a) o nich porozmawiać. Przygotuj pisemną wersję „rozmowy na pokaz", z której skorzystasz, aby przekonać pracodawcę o twojej przydatności. W przypadku telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej zawsze miej dokument przy sobie i poćwicz prezentację tych argumentów w przekonywujący sposób.
 • Nieoczekiwane pytania
  Nie panikuj, gdy zostanie zadane podchwytliwe albo nieoczekiwane pytanie. Pozostań spokojny(-a), weź chwilę czasu na odpowiedź, a przede wszystkim bądź szczery(-a). Jeżeli nie znasz odpowiedzi na pytanie to się przyznaj, ale wyjaśnij w jaki sposób znalazłbyś/znalazłabyś odpowiedź lub rozwiązanie.
 • Praca zespołowa
  Podkreśl wkład, jaki wniosłeś w poprzednie osiągnięcia zespołowe. Sugerujemy, aby podkreślić również umiejętności przywódcze, w zakresie zarządzania lub interakcji społecznej i dostarczyć materiały na ich poparcie.
 • Wynagrodzenie i postanowienia umowne
  Zdobądź informacje dotyczące średniego wynagrodzenia (brutto lub netto) na podobnym stanowisku oraz na temat wymaganych kwalifikacji w państwie, do którego zamierzasz się przenieść. Zwróć również uwagę na postanowienia umowne i obowiązujące prawo pracy. Więcej informacji znajduje się w dziale „Życie i praca" na portalu EURES. Doradca EURES jest do twojej dyspozycji.

Zalecane dokumenty do zabrania na rozmowę kwalifikacyjną:

 • CV
  Kilka egzemplarzy twojego CV w języku ojczystym pracodawcy; jeśli to możliwe również w języku angielskim.
 • Świadectwa
  Kserokopie świadectw szkolnych i akademickich, kursów językowych i innych kwalifikacji.
 • Tłumaczenia dyplomów
  W przypadku niektórych zawodów, np. w sektorze publicznym, konieczne okazać się może przedstawienie tłumaczenia przysięgłego twoich kwalifikacji, przeważnie dostępnych w odpowiedniej instytucji ds. edukacji lub właściwym ministerstwie. W tym celu skontaktuj się z właściwym organem ds. edukacji w twoim kraju.
 • Dokumenty tożsamości
  Na rozmowę zabierz ze sobą paszport lub dokument tożsamości i ewentualnie kopię aktu urodzenia.
 • Ubezpieczenie zdrowotne
  Europejska karta ubezpieczenia społecznego (lub inny rodzaj ubezpieczenia społecznego, w szczególności dotyczy obywateli spoza UE) może przydać się za granicą, jeśli pracodawca zaoferuje ci pracę na miejscu lub w celu pokrycia nieprzewidzianych kosztów leczenia.
 • Zdjęcia paszportowe
  Zabierz ze sobą zdjęcia paszportowe do łatwiejszej identyfikacji twojego CV lub do załatwienia innych wymaganych formalności.
 • Listy polecające
  Listy polecające mogą odróżnić cię od innych kandydatów. Jeżeli nie posiadasz doświadczenia zawodowego, poproś o referencje ze szkoły lub uniwersytetu.
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login