Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 9036 razy

Pracownicy przygraniczni

Pracownikiem przygranicznym jest osoba, która pracuje w jednym państwie członkowskim, a mieszka w innym, do którego wraca przynajmniej raz w tygodniu.

Z zasady jest ona uprawniona do wszystkich świadczeń przysługujących pracownikom migrującym w państwie członkowskim, w którym jest zatrudniona. Jednak często, z uwagi na warunki pobytu, pracownicy przygraniczni napotykają na szczególne problemy zwłaszcza dotyczące świadczeń socjalnych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, wymóg pobytu nie może być stosowany.

Prawo do równego traktowania ma zastosowanie również do kwestii dotyczących podatku dochodowego.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w komunikacie Komisji: „Free movement of workers - achieving the full benefits and potential” (Swobodny przepływ pracowników ─ osiągnięcie pełnych korzyści i potencjału) (COM(2002)694).

 

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login