Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 6630 razy

Krajowi członkowie EURES

Publiczne służby ds. zatrudnienia Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego wykonują swoje zadania w ramach sieci składającej się z ponad 5000 biur zatrudnienia obejmujących ponad 100000 pracowników, którzy oferują swoje usługi szukającym pracy i pracodawcom.

Chociaż publiczne służby zatrudnienia różnią się strukturą w zależności od kraju, wszystkie jednak spełniają te same zadania polegające na wspomaganiu w dopasowaniu popytu i podaży na rynku pracy poprzez udzielanie informacji, znajdowanie zatrudnienia i w ramach innych aktywnych usług wspierających.

Zadanie

- Publiczne Służby ds. Zatrudnienia oferują łatwy dostęp do rynku pracy na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim wszystkim osobom szukającym pracy, pracodawcom i firmom specjalizującym się w rekrutacji personelu. W tym celu, udzielają one wyczerpujących i szczegółowych informacji na temat ofert pracy i osób szukających pracy, oraz w kwestiach z tym związanych. Oferują również szeroki zakres aktywnych usług w zakresie wspomagania w poszukiwaniu pracy i rekrutacji personelu.

- W sytuacji, gdy nie ma wystarczająco ofert pracy dla każdej niezatrudnionej osoby szukającej pracy, aby mogła podjąć pracę natychmiastowo, i/lub gdy kompetencje szukających pracy nie są dopasowane do potrzeb rynku, lub gdy inne problemy sprawiają, że znalezienie pracy staje się trudne, publiczne służby ds. zatrudnienia oferują dostęp do bardziej zaawansowanych usług odpowiadających na indywidualne potrzeby. Publiczne służby ds. zatrudnienia dbają o to, by żadna osoba szukająca pracy nie została pominięta z powodu braku odpowiedniego wsparcia w znalezieniu pracy, natomiast osoby szukające pracy są zachęcane do wykazywania się wystarczającymi i prawdziwymi staraniami w znalezieniu zatrudnienia.

- Przedsiębiorstwom oferuje się cały szereg wysokiej jakości usług pośredniczących między ich potrzebami a aktualnymi warunkami na rynku pracy. Świadczenie takich usług dla przedsiębiorstw pozwala również służbom na zainicjowanie partnerskich stosunków z pracodawcami w celu osiągnięcia ekonomicznych i społecznych celów w integrowaniu pracowników na rynku pracy.

Partnerzy w EURES

Publiczne służby ds. zatrudnienia współpracują aktywnie na poziomie europejskim w celu podniesienia jakości świadczonych usług. Są partnerami w EURES w celu ułatwienia mobilności osób przez krajowe granice na europejskim rynku pracy i, z tego tytułu, mają kluczowe znaczenie w Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

EURES

| mapa witryny | login