Strona główna » pomoc UE » Zamieszkanie w europie » Ubezpieczenia społeczne » Zasada sumowania okresów ubezpieczenia

Okresy ubezpieczenia, zamieszkania lub zatrudnienia w ramach przepisów różnych Państw Członkowskich są sumowane, o ile nie nachodzą na siebie.

UWAGA

Trybunał Sprawiedliwości (sprawa C-15/96, Schöning) orzekł, że przy ustalaniu stopnia i stażu pracownika należy uwzględniać doświadczenie zawodowe i staż w służbach publicznych innego Państwa Członkowskiego.

ZAKRES SUMOWANIA OKRESÓW

Uwzględnia się wszystkie okresy objęte ustawodawstwem koordynowanym na szczeblu wspólnotowym oraz okresy istotne dla ustalenia uprawnień.

PROBLEM NACHODZĄCYCH SIĘ OKRESÓW

Z reguły zakazane jest sumowanie nachodzących na siebie okresów.

Wyjątki

DZIELENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EMERYTURY

Pracownicy migrujący otrzymują od każdego Państwa Członkowskiego, w którym byli ubezpieczeni w różnym czasie jedynie proporcjonalną część świadczenia w oparciu o okres, w którym byli faktycznie ubezpieczeni w takim Państwie Członkowskim.