Strona główna » praca w UE » Firmy, przedsiębiorstwa » Rozwój przedsiębiorstwa » Jak założyć filię?

Każde przedsiębiorstwo założone zgodnie z prawem w jednym kraju UE może otworzyć drugą siedzibę (biuro, agencję, filię lub spółkę zależną) w innym kraju UE.

Rodzaje drugich siedzib

Przedsiębiorstwa mogą otwierać różne rodzaje drugich siedzib:

Biura, agencje i filie nie mają osobowości prawnej, natomiast spółki zależne są prawnie niezależne od swojej spółki dominującej.

Wymogi

W celu otwarcia drugiej siedziby w innym kraju UE przedsiębiorstwa muszą:

We wszystkich krajach UE, filie muszą:

Spółki zależne muszą również przejść przez procedurę rejestracji prawnej w kraju przyjmującym.

Kierownicy biur i agencji powinni je prawnie zarejestrować, uzyskać zezwolenie i sprawdzić swoje obowiązki podatkowe wobec kraju przyjmującego, zgodnie z charakterem i zakresem swojej działalności.