Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 8697 razy

Jak założyć filię?

Każde przedsiębiorstwo założone zgodnie z prawem w jednym kraju UE może otworzyć drugą siedzibę (biuro, agencję, filię lub spółkę zależną) w innym kraju UE.

Rodzaje drugich siedzib

Przedsiębiorstwa mogą otwierać różne rodzaje drugich siedzib:

  • biuro, które stanowi przedstawicielstwo spółki i udziela informacji o produktach, ale zasadniczo nie prowadzi działalności gospodarczej;
  • agencja, która pełni rolę przedstawicielstwa spółki;
  • filia, która jest bardziej niezależna i prowadzi działalność pod własną nazwą, ale nadal działa na rzecz spółki;
  • spółka zależna, która jest podmiotem posiadającym osobowość prawną utworzonym w przyjmującym kraju UE, zgodnie z jedną z krajowych form prawnych przedsiębiorstw, którego kapitał jest całkowitą własnością spółki dominującej (spółka z jedynym udziałowcem uznawana we wszystkich krajach UE) lub jest kontrolowany przez nią wspólnie z mniejszościowymi partnerami lokalnymi (spółka zależna pod wspólną kontrolą).

Biura, agencje i filie nie mają osobowości prawnej, natomiast spółki zależne są prawnie niezależne od swojej spółki dominującej.

Wymogi

W celu otwarcia drugiej siedziby w innym kraju UE przedsiębiorstwa muszą:

  • przestrzegać zawodowych kodeksów etyki;
  • uzyskać konieczne zezwolenia;
  • poddać weryfikacji wszystkie konieczne kwalifikacje.

We wszystkich krajach UE, filie muszą:

  • zarejestrować się w rejestrach spółek, organach podatkowych i krajowych organach ds. VAT oraz w zakładach ubezpieczeń społecznych;
  • opublikować informacje - takie same we wszystkich krajach UE - na temat spółki kontrolującej i jej działalności.

Spółki zależne muszą również przejść przez procedurę rejestracji prawnej w kraju przyjmującym.

Kierownicy biur i agencji powinni je prawnie zarejestrować, uzyskać zezwolenie i sprawdzić swoje obowiązki podatkowe wobec kraju przyjmującego, zgodnie z charakterem i zakresem swojej działalności.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Rozwój przedsiębiorstwa

| mapa witryny | login